Sprawy społeczne

Uroczystość wręczenia nagród w konkursie „Mój ojciec – dobrze być razem” w roku 2016 r., fot.: Mikołaj Kuras
Uroczystość wręczenia nagród w konkursie „Mój ojciec – dobrze być razem” w roku 2016 r., fot.: Mikołaj Kuras

Zaproszenie do III edycji Konkursu: „Mój ojciec – dobrze być razem”

W związku z realizacją „Kujawsko-Pomorskiego Programu Wspierania Rodziny na lata 2014 – 2022. Rodzina jest najważniejsza” Pan Piotr Całbecki Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego zaprasza młodzież ze szkół gimnazjalnych i ponadgimazjalnych z terenu województwa kujawsko-pomorskiego do udziału w III edycji Konkursu na pracę pisemną pn. „Mój ojciec – dobrze być razem”.

 

 Konkurs ma na celu m.in. zaprezentowanie pozytywnego wizerunku ojcostwa i ojca widzianego z perspektywy dziecka, a także promowanie idei wspólnego spędzania czasu i uczestnictwa ojców w życiu dzieci. W konkursie wyłonionych zostanie łącznie 6 laureatów, w dwóch kategoriach: 3 laureatów ze szkół gimnazjalnych i 3 ze szkół ponadgimnazjalnych. Nagrodą dla laureatów, w każdej z kategorii, będą bony upominkowe o wartości: 500,00 zł za I miejsce, 300,00 zł za II miejsce i 200,00 zł za miejsce III.

Prace o objętości nie mniejszej niż 2 i nie większej niż 3 strony formatu A4, oznaczone na kopercie dopiskiem „Mój Ojciec” (wraz z wymaganymi Regulaminem załącznikami), należy przesłać pocztą do 10 maja 2017 roku na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Departament Spraw Społecznych, Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego i Zdrowia

Plac Teatralny 2

87 – 100 Toruń

lub dostarczyć osobiście do Punktu Informacyjno-Podawczego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego:

Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń,

biuro podawczo-kancelaryjne – parter.

Do pobrania:

  1. Regulamin Konkursu;
  2. Karta zgłoszenia uczestnika Konkursu – załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu;
  3. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na wykorzystywanie danych osobowych uczestnika Konkursu – załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu.

W przypadku pytań dotyczących konkursu prosimy o kontakt z pracownikiem Departamentu Spraw Społecznych, Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego i Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego – Panem Arkadiuszem Joppek pod numerem 56 652 18 15, bądź też na adres poczty elektronicznej: a.joppek@kujawsko-pomorskie.pl.

 

 

 

 

Departament Spraw Społecznych, Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego i Zdrowia

Wydział Polityki Społecznej

Biuro Wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania Przemocy