Sprawy społeczne

Prowadząca i uczestnicy szkolenia „Przeciwdziałanie przemocy domowej – interwencja, pomoc, profilaktyka”, Toruń, 27-29.11.2023 r., fot. Biuro Wsparcia Rodziny, Przeciwdziałania Przemocy i Uzależnieniom
Prowadząca i uczestnicy szkolenia „Przeciwdziałanie przemocy domowej – interwencja, pomoc, profilaktyka”, Toruń, 27-29.11.2023 r., fot. Biuro Wsparcia Rodziny, Przeciwdziałania Przemocy i Uzależnieniom

Zakończyliśmy tegoroczny sezon szkoleniowy

W minionym tygodniu, w dniach 27-29 listopada 2023 r. odbyło się ostatnie w tym roku szkolenie dla specjalistów działających w obszarze przeciwdziałania przemocy domowej. W odpowiedzi na duże zainteresowanie szkoleniem dla członków zespołów interdyscyplinarnych i grup diagnostyczno-pomocowych, odbyła się jego III edycja. Kolejne 50 osób wzięło udział w zajęciach noszących tytuł „Przeciwdziałanie przemocy domowej – interwencja, pomoc, profilaktyka”.

 

Tym razem miejscem realizacji szkolenia był Toruń (Międzynarodowe Centrum Spotkań Młodzieży), do którego przybyli uczestnicy z 27 gmin naszego województwa. Podobnie , jak w poprzednich edycjach, przez 3 dni (łącznie 24 godziny dydaktyczne) doskonalili swoją widzę i kompetencje w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej oraz wymieniali swoje doświadczenia z pracy w tym obszarze.

 

Na kolejne szkolenia zapraszamy już w roku 2024 r.

 

Biuro Wsparcia Rodziny, Przeciwdziałania Przemocy i Uzależnieniom

grudzień 2023 r.