Sprawy społeczne

zdjęcie ilustracyjne-zajęcia seminaryjno-warsztatowe dla duchownych

Wszyscy działamy na rzecz silnej rodziny

W pracy na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, ważne jest współdziałanie wszystkich, którzy funkcjonują w otoczeniu rodziny z problemem przemocy. Istotną rolę w pomaganiu rodzinie doświadczonej przemocą mają osoby zaufania publicznego, a wśród nich kapłani.

 

Widząc rolę duchownych w skomplikowanym procesie pomagania, Departament Spraw Społecznych zorganizował pilotażowe zajęcia seminaryjno-warsztatowe z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla księży katolickich Diecezji Toruńskiej.

 

W trakcie dwóch sesji prowadzonych zdalnie, trwających łącznie 8 godzin dydaktycznych, uczestnicy zajęć mogli zapoznać się z podstawowymi zagadnieniami prawnymi i psychologicznymi dotyczącymi zjawiska przemocy w rodzinie, funkcjonowania i postaw osób doświadczających przemocy domowej i taką przemoc stosujących oraz wymienić doświadczenia dotyczące pomocy i motywowania tych osób do zmiany swojej sytuacji.

 

Zajęcia realizowane były przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu (Wydział Teologiczny) przy wykorzystaniu różnych środków dydaktycznych, w tym filmów poglądowych, analiz przypadków, dyskusji itp. Bezpośrednimi realizatorami zajęć byli: dr Krzysztof Pilarz (pedagog i teolog, kierownik zespołu trenerskiego), dr Piotr Chrzczonowicz (prawnik), mgr Karolina Olszewska (psycholog i teolog), mgr Agnieszka Marach-Andruszkiewicz (prawnik, familiolog).