Wojewódzka Rada ds. Polityki Senioralnej

XI posiedzenie II kadencji Wojewódzkiej Rady ds. Polityki Senioralnej przy Marszałku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
XI posiedzenie II kadencji Wojewódzkiej Rady ds. Polityki Senioralnej przy Marszałku Województwa Kujawsko-Pomorskiego

XI posiedzenie II kadencji Wojewódzkiej Rady ds. Polityki Senioralnej przy Marszałku Województwa Kujawsko-Pomorskiego

W dniach 15-16 listopada br. w  Centrum Sportu i Rekreacji Olender w Wielkiej Nieszawce k. Torunia odbyło się XI posiedzenie II kadencji Wojewódzkiej Rady ds. Polityki Senioralnej. W posiedzeniu wzięła udział pani Dagmara Angowska, kierownik Biura ds. Społecznych w Departamencie Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, która przedstawiła temat „Możliwości oferowane przez Regionalny Pogram Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego, dla grupy osób w wieku senioralnym, w okresie nowej perspektywy finansowej”.

 

Członkowie Rady omówili również szeroko zagadnienie „Wpływu pandemii na środowisko senioralne”, a w dalszej części Pani Ewa Zbelicka – członkini Rady, przedstawiła informacje z VIII Sesji Sprawozdawczo – Wyborczej inaugurującej IV kadencję Obywatelskiego Parlamentu Seniorów 2022 – 2025, który odbył się 7 listopada 2022 r. w Sejmie.

 

W kolejnym dniu posiedzenia wystąpił pan Maciej Smolarek – rzecznik prasowy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu, przybyły na zaproszenie pani Krystyny Żejmo-Wysockiej, Przewodniczącej WRdsPS. Przedstawił on prelekcje na temat  „Aktywizacja zawodowa i społeczna seniorów z uwzględnieniem ofert pracy dla seniorów na targach pracy – ujęte w planie pracy Wojewódzkiego Urzędu Pracy”, który został potem szeroko przedyskutowany przez Członków Rady pod kątem dostępnych możliwości w naszym województwie.

 

XI posiedzenie II kadencji Wojewódzkiej Rady ds. Polityki Senioralnej przy Marszałku Województwa Kujawsko-Pomorskiego XI posiedzenie II kadencji Wojewódzkiej Rady ds. Polityki Senioralnej przy Marszałku Województwa Kujawsko-Pomorskiego XI posiedzenie II kadencji Wojewódzkiej Rady ds. Polityki Senioralnej przy Marszałku Województwa Kujawsko-Pomorskiego XI posiedzenie II kadencji Wojewódzkiej Rady ds. Polityki Senioralnej przy Marszałku Województwa Kujawsko-Pomorskiego XI posiedzenie II kadencji Wojewódzkiej Rady ds. Polityki Senioralnej przy Marszałku Województwa Kujawsko-Pomorskiego XI posiedzenie II kadencji Wojewódzkiej Rady ds. Polityki Senioralnej przy Marszałku Województwa Kujawsko-Pomorskiego