Wojewódzka Rada ds. Polityki Senioralnej

VIII posiedzenie WRdsPS, fot.: Andrzej Goiński
VIII posiedzenie WRdsPS, fot.: Andrzej Goiński

VIII posiedzenie Wojewódzkiej Rady ds. Polityki Senioralnej

Z inicjatywy Wojewódzkiej Rady ds. Polityki Senioralnej 11 maja br. odbyło się jej VIII posiedzenie, w którym udział wzięli również Delegaci do Obywatelskiego Parlamentu Seniorów z terenu naszego województwa, wraz z jego przewodniczącą Panią Krystyną Lewkowicz. Spotkaniu przewodniczył Pan Sławomir Kopyść Członek Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, a w imieniu WRdsPS przy Marszałku Województwa Kujawsko-Pomorskiego spotkanie poprowadziła jej Przewodnicząca Pani Krystyna Żejmo-Wysocka, Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych i Zdrowia.

 

Było to pierwsze spotkanie tych gremiów, które łączy zarówno obszar tematyczny, jak i terytorialny działania.  Posiedzenie wspólne  stało się okazją do wymiany doświadczeń oraz nawiązania wzajemnych kontaktów pomiędzy Delegatami do OPS i członkami WRdsPS.

W trakcie posiedzenia poruszonych zostało wiele istotnych kwestii, w tym zagadnienia związane z sytuacją seniorów w naszym województwie oraz nadchodzące wybory do II sesji Obywatelskiego Parlamentu Seniorów.

 

VIII posiedzenie WRdsPS, fot.: Andrzej GoińskiVIII posiedzenie WRdsPS, fot.: Andrzej GoińskiVIII posiedzenie WRdsPS, fot.: Andrzej GoińskiVIII posiedzenie WRdsPS, fot.: Andrzej GoińskiVIII posiedzenie WRdsPS, fot.: Andrzej GoińskiVIII posiedzenie WRdsPS, fot.: Andrzej Goiński