Wojewódzka Rada ds. Polityki Senioralnej

Grafika z logo i napisem - Rusza konkurs Senior Wigor 2016

„Senior – WIGOR” edycja 2016

Ruszyła kolejna edycja otwartego konkursu ofert w ramach programu wieloletniego „Senior-WIGOR” na lata 2015-2020. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przeznaczyło w tym roku na jego realizację 40 mln zł. 

 

Celem strategicznym Programu jest wsparcie seniorów poprzez dofinansowanie działań jednostek samorządu terytorialnego w rozwoju na ich terenie sieci Dziennych Domów „Senior-WIGOR”, ze szczególnym uwzględnieniem jednostek samorządu, charakteryzujących się niskimi dochodami lub wysokim odsetkiem seniorów w populacji ogółem lub brakiem infrastruktury pomocy społecznej służącej do realizacji usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób starszych poza miejscem
ich zamieszkania.

 

Oferty należy składać do dnia 14 sierpnia 2016 r., do właściwego Urzędu Wojewódzkiego.

 

Więcej informacji:

www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art,7566,8040,ruszyl-senior-wigor-2016.html