Wojewódzka Rada ds. Polityki Senioralnej

Wojewódzka Rada ds. Polityki Senioralnej

Na rzecz seniorów

Marszałek Piotr Całbecki powołał Wojewódzką Radę ds. Polityki Senioralnej. Dziewiętnastoosobowe gremium tworzą przedstawiciele organizacji i instytucji działających na rzecz osób starszych. Uroczyste wręczenie nominacji odbyło się 13 listopada w Urzędzie Marszałkowskim.

 

W obliczu starzenia się społeczeństwa, interesy osób starszych w Polsce muszą być dostatecznie zabezpieczone. Wojewódzka Rada ds. Polityki Senioralnej przy Marszałku Województwa Kujawsko-Pomorskiego będzie organem opiniodawczo-doradczym wspierającym działania samorządu województwa w obszarach szczególnie istotnych z punktu widzenia seniorów.

Rada będzie działała na rzecz zwiększenia aktywności w życiu publicznym i społecznym osób starszych oraz pomagała w zwiększeniu dostępu do informacji, przeciwdziałając tym samym dyskryminacji i marginalizacji osób w jesieni życia. Członkowie rady będą podejmować różnego rodzaju działania i przedsięwzięcia, które zmierzają do przebudowy przestrzeni społecznej, tak aby była przyjazna najstarszym mieszkańcom regionu. Kadencja członków rady będzie trwać 5 lat, licząc od daty powołania.

Kandydatów do rady mogły zgłaszać organizacje pozarządowe działające na rzecz osób w wieku senioralnym, kluby seniora, uniwersytety trzeciego wieku i inne podmioty działające na rzecz osób starszych. Nabór trwał między 17 października a 5 listopada.

Regulamin Rady ds. Polityki Senioralnej tutaj.

Uroczyste wręczenie nominacji członkom Rady ds. Polityki Senioralnej odbyło się w czwartek (13 listopada) w Urzędzie Marszałkowskim. Gremium tworzy 19 osób – przedstawiciele klubów, stowarzyszeń i instytucji zajmujących pracą na rzecz seniorów oraz reprezentanci samorządu województwa.

Lista członków rady tutaj.

 

Departament Spraw Społecznych oraz
Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego

 
13 listopada 2014 r.

Ostatnia aktualizacja: 17 listopada 2014 r.