Wojewódzka Rada ds. Polityki Senioralnej

występ zespołu „Niespodzianka” Klubu Seniora Złota Jesień w Bydgoszczy
występ zespołu „Niespodzianka” Klubu Seniora Złota Jesień w Bydgoszczy

Międzynarodowy Dzień Osób Starszych

Z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Starszych, w dniu 1 października, w siedzibie Zgromadzenia Sióstr Albertynek w Bydgoszczy odbyło się posiedzenie Wojewódzkiej Rady ds. Polityki Senioralnej. 

 

Na zaproszenie WRdsPS w posiedzeniu wzięła udział  Pani dr Małgorzata Czajkowska-Malinowska, która w swoim wystąpieniu poświęciła uwagę problemowi bezdechu, chrapania i bezsenności.

 

Zebrani wysłuchali również II części referatu na temat praw konsumenta w zakresie „Reklamacja – rękojmia czy gwarancja”, który zaprezentowali pracownicy Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Bydgoszczy.

 

Uroczystość uświetnił występ zespołu wokalnego „Niespodzianka” Klubu Seniora „Złota Jesień” w Bydgoszczy, który powstał w 2006 roku. Założycielem i opiekunem zespołu była ówczesna przewodnicząca klubu Pani Janina Kurdynowska. Do 2018 roku liderką zespołu była Pani Teresa Zbytniewska, a obecnym liderem jest Pan Jerzy Beltrowski. Od września 2018 r. zespół pracuje pod opieką Pani Marty Wierzbiańskiej.