Wojewódzka Rada ds. Polityki Senioralnej

Posiedzenie Wojewódzkiej Rady ds. Polityki Senioralnej, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKP
Posiedzenie Wojewódzkiej Rady ds. Polityki Senioralnej, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKP

IV posiedzenie II kadencji Wojewódzkiej Rady ds. Polityki Senioralnej przy Marszałku Województwa Kujawsko-Pomorskiego

W dniu 7 października 2020 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu, odbyło się posiedzenie Wojewódzkiej Rady ds. Polityki Senioralnej przy Marszałku Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

Spotkanie poprowadziła pani Krystyna Żejmo-Wysocka, Przewodnicząca WRdsPS, która na wstępie poinformowała o pozytywnym rezultacie starań  województwa o pozyskanie z budżetu UE    środków, w kwocie 7 milionów złotych, na pomoc w zwalczaniu skutków Covid-19.  Transfer w.w. środków  ten rozpocznie się jeszcze w tym roku i przeznaczone zostaną one na granty dla organizacji pozarządowych naszego województwa, zaś ich dystrybucją zajmą się Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej.

 

W dalszej części spotkania pan Adam Szponka, Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu,  który przedstawił aktualne działania województwa na rzecz seniorów. Poinformował też o trwających przygotowaniach do kolejnych zakupów środków ochrony indywidualnej, zabezpieczającej przez zarażeniem. Omówił także nowy instrument wsparcia dla podmiotów ekonomii społecznej w związku z przeciwdziałaniem wystąpienia COVID-19. Instrument ten polega na dokonywaniu przez OWES zakupów produktów i usług służących przeciwdziałaniu skutkom COVID-19 od tych podmiotów, w tym  zakup środków ochrony osobistej czy  zamawiania usług cateringowych.  

 

Poinformował również o trwających przygotowaniach do uruchomienia kolejnej edycji „Teleopieki” jako formy wsparcia opiekuńczego niesamodzielnych osób starszych, będącą częścią marszałkowskiego programu dedykowanego seniorom, a także o realizowanym projekcie dotyczącym wzmocnienia motywacji pracowników DPS – ów, polegający na finansowaniu dodatków do wynagrodzeń personelu bezpośrednio pracującego z pensjonariuszami DPS czy zakładów opiekuńczo – leczniczych.

 

W kolejności pani Iwona Wełnicka omówiła zjawisko starzenia się społeczeństwa w województwie kujawsko-pomorskim oraz nowatorskie rozwiązania ułatwiające życie seniorom w miejscu zamieszkania.

 

Następnie Pan Marcin Swaczyna poinformował o działaniach województwa w opiece na rzecz kombatantów przez Kujawsko-Pomorską Brygadę Obrony Terytorialnej. Formą wsparcia podczas pandemii są dostarczane kombatantom między innymi  ciepłe posiłki, paczki świąteczne itp.  Wprowadzono również akcję „Książka dla seniora”, które trafiły do ponad tysiąca osób przebywających na kwarantannie i seniorów.

 

Posiedzenie Wojewódzkiej Rady ds. Polityki Senioralnej, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPPosiedzenie Wojewódzkiej Rady ds. Polityki Senioralnej, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPPosiedzenie Wojewódzkiej Rady ds. Polityki Senioralnej, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPPosiedzenie Wojewódzkiej Rady ds. Polityki Senioralnej, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPPosiedzenie Wojewódzkiej Rady ds. Polityki Senioralnej, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPPosiedzenie Wojewódzkiej Rady ds. Polityki Senioralnej, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPPosiedzenie Wojewódzkiej Rady ds. Polityki Senioralnej, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPPosiedzenie Wojewódzkiej Rady ds. Polityki Senioralnej, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKP