Wojewódzka Rada ds. Polityki Senioralnej

II posiedzenie Rady ds. Polityki Senioralnej

II posiedzenie Rady ds. Polityki Senioralnej

10 grudnia 2014 r. odbyło się II posiedzenie Wojewódzkiej Rady ds. Polityki Senioralnej przy Marszałku Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Spotkanie zorganizowano w poszerzonym składzie, wzięły w nim udział oprócz członków Rady osoby zaproszone przez Członków Rady zajmujące się w różnego rodzaju działaniami na rzecz seniorów.

 
Spotkanie poprowadziła Pani Krystyna Żejmo-Wysocka – Przewodnicząca Rady. Pani Ewa Zbelicka działająca w Radzie ds. Polityki Senioralnej w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej przedstawiła  „Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014–2020”. Pan Andrzej Mielczarek (Z-ca Przewodniczącej Rady) zaprosił zebranych gości do podzielenia się swoimi pomysłami, co do możliwych kierunków działań Wojewódzkiej Rady, w czterech obszarach:  usługi dla zdrowia, aktywizacja zawodowa i społeczna, rekreacja i aktywizacja fizyczna oraz edukacja. Praca w 4 grupach zaowocowała wieloma ciekawymi wnioskami i tematami, które będą mogły stanowić istotny głos dla dalszych działań Rady.
Całość spotkania zwieńczył wykład Pana Andrzeja Mielczarka pt. „Dobra jakość życia seniora”.