Wojewódzka Rada ds. Polityki Senioralnej

Posiedzenie WRdsPS
Posiedzenie WRdsPS

13 posiedzenie II kadencji Wojewódzkiej Rady ds. Polityki Senioralnej przy Marszałku Województwa Kujawsko-Pomorskiego

W dniu 30 marca br. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu przy ul. M. Skłodowskiej-Curie odbyło się 13 posiedzenie II kadencji Wojewódzkiej Rady ds. Polityki Senioralnej.

 

W posiedzeniu wzięła udział pani Barbara Ptaszyńska, Naczelnik Wydziału Zdrowia w Departamencie Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, która przedstawiła temat „PolSenior 2 – Rekomendacje Strategiczne dla Rządu i Samorządu” oraz omówiła rezultaty programów zdrowotnych realizowanych przez Samorząd Województwa.

 

Pani Małgorzata Ledwożyw z Mogilna, która została zaproszona do wzięcia udziału w posiedzeniu, opowiedziała o działaniach Miasta Mogilno dla potrzeb seniorów, w tym o zajęciach na Uniwersytecie Trzeciego Wieku przeznaczonych dla osób starszych oraz „Programie „Gmina Przyjazna Seniorom”, w której Mogilno aktywnie uczestniczy.

 

Następnie Pani Przewodnicząca Krystyna Żejmo-Wysocka omówiła bieżący etap wdrażania Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027.

 

Członkowie Rady podzielili się rezultatami działań na rzecz seniorów w swoich okręgach.

 

Posiedzenie WRdsPSPosiedzenie WRdsPSPosiedzenie WRdsPSPosiedzenie WRdsPSPosiedzenie WRdsPSPosiedzenie WRdsPS