Sprawy społeczne

Posiedzenie Członków Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych, fot. Iwona Lizoń-Szurmiej

VIII posiedzenie V kadencji Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych

W dniu 2 września 2021 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu odbyło się kolejne posiedzenie Członków Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych  przy Marszałku Województwa.  Głównym tematem posiedzenia była sytuacja na rynku pracy osób niepełnosprawnych w województwie kujawsko-pomorskim. Temat ten zaprezentowała pani Mariola Wilmanowicz – Kierownik Wydziału Badań i Analiz Wojewódzkiego Urzędu Pracy
w Toruniu.

 

Członkowie Rady, zgodnie z Rozporządzeniem  w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich i powiatowych społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych, wybrali Prezydium, które kierować będzie pracami Rady przez najbliższy rok. W wyniku przeprowadzonych wyborów do Prezydium  wybrani zostali:

  1. Przewodnicząca Rady – Justyna Przybyłowska
  2. V-ce Przewodniczący Rady – Paweł Bednarski
  3. Sekretarz Rady – Wiesława Stafiej

 

Posiedzenie Członków Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych , fot. Iwona Lizoń-SzurmiejPosiedzenie Członków Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych , fot. Iwona Lizoń-SzurmiejPosiedzenie Członków Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych , fot. Iwona Lizoń-SzurmiejPosiedzenie Członków Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych , fot. Iwona Lizoń-SzurmiejPosiedzenie Członków Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych , fot. Iwona Lizoń-SzurmiejPosiedzenie Członków Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych , fot. Iwona Lizoń-Szurmiej