Uzależnienia

Światowy Dzień FAS

9 września obchodzimy Światowy Dzień FAS, czyli Alkoholowego Zespołu Płodowego. Ma on na celu uświadomienie przyszłym matkom negatywnych skutków picia alkoholu w czasie ciąży, jego wpływu na rozwój płodu, a w przyszłości – na możliwy, nieprawidłowy rozwój dziecka.

 

Kobieta pijąca alkohol w trakcie ciąży naraża dziecko na wystąpienie nieodwracalnych uszkodzeń, mających konsekwencje przez całe jego dzieciństwo i dorosłość. Alkohol pity podczas ciąży może być przyczyną uszkodzeń ośrodkowego układu nerwowego, zaburzeń neurologicznych, opóźnień rozwoju fizycznego i psychicznego, zaburzeń zachowania, niedorozwoju umysłowego, nadpobudliwości psychoruchowej, wad rozwojowych narządów wewnętrznych.

 

Ogół uszkodzeń spowodowanych działaniem alkoholu na płód określany jest jako Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych (FASD), a najcięższą formę uszkodzeń stanowi Płodowy Zespół Alkoholowy (FAS).

 

Alkohol w każdej postaci nawet w niewielkiej ilości może zaszkodzić płodowi. Nie określono „bezpiecznej dawki” alkoholu, dlatego jedynym sposobem zapobiegania FASD jest całkowita abstynencja w czasie ciąży.

 

Więcej informacji na temat  FASD na stronie Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom

 

Widząc potrzebę edukacji w obszarze problematyki FASD samorząd województwa kujawsko-pomorskiego we współpracy z Fundacją Na Rzecz Rozwoju Dzieci Niepełnosprawnych „Daj Szansę” realizuje spotkania edukacyjne dla młodzieży szkół ponadpodstawowych poświęcone profilaktyce FASD oraz spotkania szkoleniowe dla nauczycieli i specjalistów pracujących z dziećmi z FASD w szkołach i innych placówkach oświatowych. Wspólnym przedsięwzięciem jest także odbywająca się dziś (8 września) w Bydgoszczy konferencja pn. Jak pomagać dziecku z diagnozą FASD”.

Z kolei w najbliższy wtorek (12 września) problematyce FAS poświęcony zostanie odcinek programu „Mocne wsparcie” w TVP Bydgoszcz.

Biuro Wsparcia Rodziny, Przeciwdziałania Przemocy i Uzależnieniom
w Departamencie Spraw Społecznych i Zdrowia
wrzesień  2023 rok