Uzależnienia

Szkolenie pn. Zapobieganie zakażeniom HIV w pracy służb mundurowych
Szkolenie pn. Zapobieganie zakażeniom HIV w pracy służb mundurowych

Służby mundurowe z województwa kujawsko-pomorskiego podnoszą kwalifikacje zawodowe z zakresu HIV/AIDS

W dniu 5 grudnia w Bydgoszczy odbyło się szkolenie dla przedstawicieli służb mundurowych z zakresu przeciwdziałania zakażeniu wirusem HIV. W warsztatach uczestniczyło 30 osób, w tym 25 policjantów i 5 osób ze straży granicznej z województwa kujawsko-pomorskiego.

 

W trakcie szkolenia uczestnicy poszerzyli swoją wiedzę na temat możliwych dróg zakażenia wirusem HIV ze szczególnym uwzględnieniem kontaktów z użytkownikami substancji psychoaktywnych podczas wykonywania obowiązków zawodowych.

 

Uczestnicy warsztatów mieli okazję poznać procedurę szacowania ryzyka zakażenia podczas różnego rodzaju aktywności zawodowych na podstawie analizy przypadków. Omówiono również procedurę postępowania w przypadku ekspozycji zawodowej i pozazawodowej.

 

Szkolenie zakończyło się podsumowaniem, w którym uczestnicy mieli okazję podzielić się swoimi spostrzeżeniami i refleksjami na temat zdobytej wiedzy. Szkolenie zostało ocenione bardzo wysoko przez uczestników, którzy podkreślali jego przydatność w pełnionych obowiązkach służbowych. Dzięki zdobytej wiedzy uczestnicy zwiększyli poziom swojego bezpieczeństwa w pracy, co w przyszłości może ich uchronić przed zakażeniem wirusem HIV.

 

Opracowanie:
Biuro Wsparcia Rodziny, Przeciwdziałania Przemocy i Uzależnieniom
w Departamencie Spraw Społecznych i Zdrowia
grudzień 2023 rok