Sprawy społeczne

Plakat

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem 2015

Informujemy, że wzorem lat ubiegłych Ministerstwo Sprawiedliwości organizuje w dniach 23 – 28 lutego 2015 roku „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”. Zasadniczym celem tej inicjatywy jest zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem.

 

Do ministerialnej akcji włącza się także Departament Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu, oferując:

 • pomoc prawną i psychologiczną w siedzibie Departamentu Spraw Społecznych
  i Zdrowia (ul. M. Skłodowskiej-Curie 73, pokój nr 9)
  , w dniach 23-27.02.2015 r.,
  w godz. 7.30 do 21.00 oraz 28.02.2015 r. w godz. 9.00 do 13.00 oraz 17.00 do 21.00, świadczoną osobiście i telefonicznie przez pracowników Biura ds. Polityki Prorodzinnej
  i Przeciwdziałania Przemocy oraz konsultantów Kujawsko-Pomorskiej „Niebieskiej Linii” – Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie;
 • pomoc prawną w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu, (Pl. Teatralny 2, sala Patio A – parter) w dniach 23-27.02.2015 r., w godz. 15.00 – 19.00 oraz w dniu 28.02.2015 r., w godz. 9.00 do 13.00 świadczona osobiście przez konsultantów Kujawsko-Pomorskiej „Niebieskiej Linii” – Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie oraz adwokatów i aplikantów adwokackich zrzeszonych w Kujawsko-Pomorskiej Izbie Adwokackiej w Toruniu.

W czasie trwania akcji (23-28.02.2015 r.) osoby pokrzywdzone przestępstwem będą mogły skorzystać z bezpłatnych porad i informacji również w innych instytucjach:

 • w Ośrodkach Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem (lista Ośrodków i ich adresy znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości oraz na stronie www.pokrzywdzeni.gov.pl);
 • w Prokuraturze Rejonowej Toruń Centrum-Zachód w Toruniu, ul. Grudziądzka 45,
  w dniach 23.02.2015 r. oraz 25-27.02.2015 r. w godzinach 7.30 – 15.30, a w dniu 24.02.2015 r. godzinach 8.00 – 17.00;
 • w Prokuraturze Rejonowej Toruń – Wschód w Toruniu, ul. Grudziądzka 47, w dniach 23.02.2015 r. oraz 25-27.02.2015 r. w godzinach 7.30 – 15.30, a w dniu 24.02.2015 r. godzinach 8.00 – 17.00.

 

 

Opracowanie:

Biuro ds. Polityki Prorodzinnej i Przeciwdziałania Przemocy

w Departamencie Spraw Społecznych i Zdrowia

luty 2015