Sprawy społeczne

Szkolenie, fot. Biuro Wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania Przemocy
Szkolenie, fot. Biuro Wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania Przemocy

Szkolimy członków gminnych zespołów interdyscyplinarnych

Wraz z końcem wakacji ruszyły szkolenia z zakresu przeciwdziałania przemocy organizowane przez Biuro Wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania Przemocy. Pierwsze z serii jesiennych szkoleń odbyło się w Koronowie, w położonych nad pięknym Zalewem Kornowskim Pieczyskach.

 

Pomimo iście letniej pogody, przez trzy dni (10-12.IX.2018 r.) 40 uczestników szkolenia wytrwale brało udział w zajęciach, na które składały się wykłady, warsztaty i ćwiczenia prowadzone przez:

  • Lidię Makarską (radca prawny),
  • Renatę Kałucką (psycholog, certyfikowany superwizor z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie),
  • Katarzynę Łęgowską (psycholog, certyfikowany superwizor z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie).

 

W szkoleniu brali udział przedstawiciele gminnych zespołów interdyscyplinarnych z gmin: Koronowo, Sośno, Sicienko, Świekatowo, Lubiewo i Pruszcz. Największą grupę stanowili przedstawiciele oświaty (16 osób), kolejne grupy to: pracownicy ośrodków pomocy społecznej (8 osób), policjanci (7 osób), przedstawiciele Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (4 osoby), trzech przedstawicieli służby zdrowia, a także jeden kurator sądowy i jeden przedstawiciel organizacji pozarządowych.

 

Zajęcia były bardzo intensywne (24 godziny dydaktyczne), jedna treści przekazywane były w sposób interesujący i przystępny, a forma pracy (równoległe zajęcia w trzech grupach) sprzyjała wyjaśnianiu na bieżąco wątpliwości, dyskusji i wymianie doświadczeń zarówno między grupą i trenerkami, jak i pomiędzy członkami różnych zespołów interdyscyplinarnych.

 

Na kolejne szkolenie zapraszamy do Tucholi, gdzie w terminie 8-10 października 2018 r. odbędzie się szkolenie dla członków zespołów interdyscyplinarnych z pobliskich gmin.

 

Opracowanie:

Biuro Wspierania Rodziny i Przeciwdziałania Przemocy

w Departamencie Spraw Społecznych, Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego i Zdrowia

 

wrzesień 2018

 

Szkolenie „RODZINA WOLNA OD PRZEMOCY – PRAKTYCZNE SZKOLENIE DLA OSÓB TWORZĄCYCH SYSTEM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY”, Koronowo, 10-12.09.2018 r., fot. Biuro Wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania PrzemocySzkolenie „RODZINA WOLNA OD PRZEMOCY – PRAKTYCZNE SZKOLENIE DLA OSÓB TWORZĄCYCH SYSTEM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY”, Koronowo, 10-12.09.2018 r., fot. Biuro Wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania PrzemocySzkolenie „RODZINA WOLNA OD PRZEMOCY – PRAKTYCZNE SZKOLENIE DLA OSÓB TWORZĄCYCH SYSTEM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY”, Koronowo, 10-12.09.2018 r., fot. Biuro Wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania PrzemocySzkolenie „RODZINA WOLNA OD PRZEMOCY – PRAKTYCZNE SZKOLENIE DLA OSÓB TWORZĄCYCH SYSTEM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY”, Koronowo, 10-12.09.2018 r., fot. Biuro Wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania Przemocy