Sprawy społeczne

Szkolenie dla włocławskich Policjantów

Szkolenie dla włocławskich Policjantów

We wtorek 16 czerwca 2015 r., we Włocławku odbyło się pierwsze z serii 3 planowanych na ten rok szkoleń dla funkcjonariuszy Policji.

 
W czasie zajęć 32 Policjantów z Włocławka i powiatu włocławskiego zgłębiało zarówno teorię, jak i praktykę postępowania w sytuacji interwencji związanej z przemocą w rodzinie.
Najbardziej ożywiona dyskusja wywiązała się przy omawianiu procedury Niebieskiej Karty i związanymi z nią przepisami prawa, zaleceniami wewnętrznymi i praktycznym stosowaniem w realnych sytuacjach.
Informacje o programie oraz osobach prowadzących szkolenie dostępne są na stronie http://www.niebieskalinia.kujawsko-pomorskie.pl/szkolenia-dla-kujawsko-pomorskich-funkcjonariuszy-policji,163,l1.html .
Kolejne szkolenia dla policjantów z innych subregionów województwa odbędą się 23 czerwca br. w Brodnicy i 30 czerwca br. w Świeciu.
 

Opracowanie:
Biuro ds. Polityki Prorodzinnej i Przeciwdziałania Przemocy
w Departamencie Spraw Społecznych i Zdrowia
czerwiec 2015