Sprawy społeczne

Szkolenia dla kujawsko-pomorskich funkcjonariuszy Policji

Przez trzy najbliższe wtorki, tj. 16 czerwca, 23 czerwca i 30czerwca br. Departament Spraw Społecznych i Zdrowia zrealizuje w trzech miastach naszego województwa (Włocławek, Brodnica i Świecie) szkolenie dla funkcjonariuszy Policji, którzy w swojej codziennej pracy mają bezpośredni kontakt z ofiarami i sprawcami przemocy, szczególnie przemocy domowej.

 

Wspomnianymi szkoleniami rozpoczynamy cykl zajęć dla funkcjonariuszy ze wszystkich działających w naszym województwie Powiatowych i Miejskich Komend Policji oraz podległych im jednostek. 

W ramach realizacji Wojewódzkiego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2020, szkolenia dla funkcjonariuszy pozostałych powiatów zostaną zorganizowane w ciągu dwóch najbliższych lat.

 

Program szkolenia koncentruje się nie tylko na ogólnych zagadnieniach dotyczących zjawiska przemocy w rodzinie, ale przede wszystkim na praktycznych aspektach interwencji oraz pracy z ofiarą, czy sprawcą przemocy w rodzinie (warsztaty, ćwiczenia, analiza nagrań video).

 

Zajęcia poprowadzą Pani Elżbieta Kuleszko (psycholog) i Pan Jerzy Parzych (prawnik), osoby z dużym doświadczeniem praktycznym i wieloletni konsultanci Kujawsko-Pomorskiej „Niebieskiej Linii” – Telefonicznego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie.

 

mgr Elżbieta Kuleszko – psycholog, psychoterapeuta, biegły sądowy

Kierownik Rodzinnego Ośrodka Diagnostyczno-Konsultacyjnego w Toruniu, od wielu lat prowadzi działania diagnostyczne, terapeutyczne, interwencyjne skierowane do osób w kryzysie, osób doświadczających przemocy oraz stosujących przemoc w rodzinie, posiada wieloletnie doświadczenie w pracy dydaktycznej (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego), prowadzi szkolenia dla profesjonalistów pracujących na rzecz przemocy w rodzinie, posiada bogate doświadczenie prowadzenia szkoleń dla rożnych grup zawodowych (policja, wojsko, służba więzienna, strażnicy gminni, pracownicy socjalny, kuratorzy sądowi, nauczyciele) z zakresu problematyki przemocy, wielokrotnie powoływana jako konsultant psychologiczny zespołów roboczych, członek Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej oraz Stowarzyszenia Psychologów Sądowych.

 

mgr Jerzy Parzych – prawnik

Pracownik Sądu Rejonowego w Aleksandrowie Kujawskim, wykładowca Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej we Włocławku, posiada ukończony I i II stopień Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, posiada Certyfikat o numerze 169 Specjalisty w Zakresie Pomocy Ofiarom Przemocy w Rodzinie nadany przez Instytut Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”, jest członkiem Zespołu Interdyscyplinarnego działającego przy Urzędzie Miasta w Aleksandrowie Kujawskim, współpracuje z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Aleksandrowie Kujawskim i Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Rypinie, realizator Programów Korekcyjno-Edukacyjnych dla Sprawców Przemocy w Rodzinie, posiada wieloletni staż w prowadzeniu szkoleń dla takich grup zawodowych jak: kuratorzy sądowi (zawodowi i społeczni), nauczyciele, pracownicy socjalni.

 

Opracowanie:

Biuro ds. Polityki Prorodzinnej i Przeciwdziałania Przemocy

w Departamencie Spraw Społecznych i Zdrowia

 

czerwiec 2015