Sprawy społeczne

Seminarium pt.: „Możliwości i formy realizowania działań w służbie na rzecz drugiego człowieka”_17.11.2017r.
Seminarium pt.: „Możliwości i formy realizowania działań w służbie na rzecz drugiego człowieka”_17.11.2017r.

Skuteczne działania na rzecz drugiego człowieka

17 listopada br. w Collegium Maximum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu odbyło się seminarium pt.: „Możliwości i formy realizowania działań w służbie na rzecz drugiego człowieka”. Organizatorem seminarium był Departament Spraw Społecznych, Wdrażania EFS i Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu. Tematem przewodnim seminarium była organizacja działań na rzecz osób potrzebujących wsparcia i pomocy w różnych środowiskach. Do wygłoszenia referatów zostali zaproszeni laureaci nagród dla osób wyróżniających się w działalności pomocy społecznej „Stalowy Anioł” z poprzednich lat oraz osoby zgłaszające laureatów do tegorocznej edycji nagród. Seminarium zostało otwarte przez członka zarządu województwa kujawsko-pomorskiego Panią Anetę Jędrzejewską.

 

Pani Renata Szymborska Dyrektor Wiejskiego Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej w Bytoniu w wystąpieniu pt.: „Indywidualne i grupowe kształty społecznej solidarności w środowisku wiejskim” podkreśliła iż tego typu działania wykraczają poza partykularne interesy, zorientowane są na dobru wspólnoty, na poprawie sytuacji grup i jednostek znajdujących się w gorszym położeniu. Pani dyrektor opowiedziała o działaniach Stowarzyszenia „Jestem i czuję się potrzebny” w Bytoniu, przedstawiając realizację szeregu projektów dla społeczności Bytonia ale też i całego powiatu radziejowskiego. Pani Krystyna Marszałek-Michalska, Koordynator Włocławskiego Wolontariatu Młodzieżowego, laureatka z 2016 roku, przedstawiła temat „Wychowanie do służby na rzecz drugiego człowieka przez wolontariat młodzieżowy”. Pani Krystyna odpowiedziała na pytanie dlaczego warto angażować młodzież do pomagania potrzebującym. Konkludując, zaangażowanie i działalność na rzecz innych, ma pozytywny wpływ na stan wiedzy, wrażliwość i filozofię życiową młodych ludzi, przekazywanie im właściwych wzorców i norm społecznych, kształtuje ich charaktery, pokazuje, że można „żyć inaczej”. Doświadczenie wolontariatu uczy odpowiedzialności za własny rozwój oraz ludzkiej solidarności. Ks. Grzegorz Bohdan Dyrektor Brodnickiego Centrum Caritas im. Biskupa Jana Chrapka, laureat nagrody w 2009 roku, przybliżył temat „Metody pracy z trudną młodzieżą na przykładzie działań Brodnickiego Centrum Caritas im. Biskupa Jana Chrapka”. Ksiądz dyrektor przedstawił historię bursy szkolnej, do kogo kierowana jest pomoc, zidentyfikował problemy wychowanków. W dalszym wystąpieniu przedstawił jakie problemy stoją przed nami wszystkimi, m.in.: brak aktywności młodzieży w pokoleniu NEET, braki wychowania i braki pozytywnych wzorców, roszczeniowość i postawa „mi się należy”.

 

Seminarium zakończyła Pani Aneta Jędrzejewska dziękując za przybycie i udział w seminarium oraz za działania i wspieranie osób słabszych, pokrzywdzonych, składając wszystkim najlepsze życzenia z okazji Dnia Pracownika Socjalnego.

 

Opracowanie:

Biuro Wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania Przemocy

w Departamencie Spraw Społecznych, Wdrażania EFS i Zdrowia

listopad 2017 r.  

 

Seminarium pt.: „Możliwości i formy realizowania działań w służbie na rzecz drugiego człowieka”_17.11.2017r.Seminarium pt.: „Możliwości i formy realizowania działań w służbie na rzecz drugiego człowieka”_17.11.2017r.Seminarium pt.: „Możliwości i formy realizowania działań w służbie na rzecz drugiego człowieka”_17.11.2017r.Seminarium pt.: „Możliwości i formy realizowania działań w służbie na rzecz drugiego człowieka”_17.11.2017r.Seminarium pt.: „Możliwości i formy realizowania działań w służbie na rzecz drugiego człowieka”_17.11.2017r.