Sprawy społeczne

Spotkanie Kujawsko-Pomorskiej Delegatury Obywatelskiego Parlamentu Seniorów, fot. Szymon Zdziebło /tarantoga.pl dla UMWKP
Spotkanie Kujawsko-Pomorskiej Delegatury Obywatelskiego Parlamentu Seniorów, fot. Szymon Zdziebło /tarantoga.pl dla UMWKP

Senioralne obrady

W ramach polityki senioralnej w obszarze aktywności obywatelskiej samorząd województwa kujawsko-pomorskiego, ogromną wagę przykłada do zwiększenia zaangażowania seniorów w życiu społecznym oraz wzrostu roli osób starszych w rozwiązywaniu problemów społecznych.

 

W dniu 16 lutego siedziba Urzędu Marszałkowskiego przy Placu Teatralnym 2 stała się miejscem obrad Kujawsko-Pomorskiej Delegatury Obywatelskiego Parlamentu Seniorów.

 

W imieniu władz samorządowych delegatów powitał wicemarszałek Zbigniew Ostrowski.

 

Celem spotkania było zaprezentowanie głównych kierunków działań samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego adresowanych do seniorów, poruszenie najważniejszych zagadnień stojących przed seniorami i ich bieżących problemów oraz zapoznanie władz samorządowych ze strukturą i działaniami Obywatelskiego Parlamentu Seniorów. W pierwszej części posiedzenia Pani Dagmara Angowska, kierownik Biura ds. Społecznych w Wydziale Zarządzania Programami Regionalnymi Departamentu Funduszy Europejskich zaprezentowała Możliwości oferowane przez program regionalny „Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027” dla grupy osób w wieku senioralnym, zaś Pani Milena Skopińska, zastępca dyrektora Departamentu Spraw Społecznych i Zdrowia przedstawiła temat Polityki Senioralnej w Województwie Kujawsko-Pomorskim.

 

W drugiej części spotkania Pani Bożena Sałacińska, Przewodnicząca Kujawsko-Pomorskiej Delegatury Obywatelskiego Parlamentu Seniorów oraz Pan Zbigniew Tomczak, Prezes Zarządu Obywatelskiego Parlamentu Seniorów omówili działania i zmiany organizacyjno-prawne stowarzyszenia, następnie delegaci dyskutowali o głównych kierunkach pracy oraz dokonali wyborów funkcyjnych Kujawsko – Pomorskiej Delegatury Obywatelskiego Parlamentu Seniorów.

 

Biuro Wsparcia Rodziny, Przeciwdziałania Przemocy i Uzależnieniom

 

Luty 2023 r.

 

Spotkanie Kujawsko-Pomorskiej Delegatury Obywatelskiego Parlamentu Seniorów, fot. Szymon Zdziebło /tarantoga.pl dla UMWKPSpotkanie Kujawsko-Pomorskiej Delegatury Obywatelskiego Parlamentu Seniorów, fot. Szymon Zdziebło /tarantoga.pl dla UMWKPSpotkanie Kujawsko-Pomorskiej Delegatury Obywatelskiego Parlamentu Seniorów, fot. Szymon Zdziebło /tarantoga.pl dla UMWKPSpotkanie Kujawsko-Pomorskiej Delegatury Obywatelskiego Parlamentu Seniorów, fot. Szymon Zdziebło /tarantoga.pl dla UMWKPSpotkanie Kujawsko-Pomorskiej Delegatury Obywatelskiego Parlamentu Seniorów, fot. Szymon Zdziebło /tarantoga.pl dla UMWKP