Sprawy społeczne

Konferencja

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – pomoc ofiarom, praca ze sprawcami

24 marca 2015 r. w Urzędzie Marszałkowskim odbyła się konferencja dla przedstawicieli Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie. Głównymi zagadnieniami poruszanymi w trakcie spotkania były obowiązki samorządu województwa i samorządów powiatowych wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz nowego „Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014–2020”.

 

Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki reprezentowały Pani Dorota Hass – Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej oraz Pani Beata Sulima – Wojewódzki  Koordynator Realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, które przybliżyły zagadnienia związane uzyskaniem przez powiaty dotacji na realizowanie programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

 

Działania województwa kujawsko-pomorskiego w obszarze przeciwdziałania zjawisku przemocy w rodzinie omówiła Pani Elżbieta Opiłowska – Kierownik Biura ds. Polityki Prorodzinnej i Przeciwdziałania Przemocy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

Bardzo interesującym wątkiem konferencji były zagadnienia dotyczące pracy ze sprawcami przemocy w rodzinie poruszane w wystąpieniu Pani dr Doroty Dyjakon (Praca psychologiczna ze sprawcami przemocy domowej – teoria i praktyka), a także omówienie sytuacji psychologicznej dzieci – ofiar przemocy domowej dokonane przez Panią Elżbietę Kuleszko (Dziecko doświadczające przemocy konsekwencje, mechanizmy, terapia).

 

W spotkaniu, które zakończyło się wręczeniem certyfikatów osobom, które w listopadzie 2014 r. ukończyły szkolenie dla trenerów programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy:  „Bez przemocy”,  uczestniczyli przedstawiciele 16 powiatów z naszego województwa.

 

 

Opracowanie:

Biuro ds. Polityki Prorodzinnej i Przeciwdziałania Przemocy

w Departamencie Spraw Społecznych i  Zdrowia

 

marzec 2015