Sprawy społeczne

Projekt – „Zakup elektrycznego taboru kolejowego do obsługi transportu pasażerskiego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego”

W ramach realizacji projektu zakupione zostały 2 czteroczłonowe elektryczne zespoły trakcyjne (EZT) do obsługi regionalnego transportu publicznego. Nowe pojazdy dostosowane są do potrzeb osób z niepełnosprawnościami i ograniczonej sprawności ruchowej oraz wyposażone w wszelkie udogodnienia (miejsca na rowery, klimatyzacja, itp.), co przyczyni się do wzrostu komfortu podróżowania. Dzięki inwestycji  zwiększy się zdolność przewozowa kolei na terenie województwa, co w sposób bezpośredni wpłynie na zwiększenie atrakcyjności transportu publicznego.

 

Projekt finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach:

Osi priorytetowej: 13 Wspieranie kryzysowych działań naprawczych w kontekście pandemii COVID-19 i jej skutków społecznych oraz przygotowanie do ekologicznej i cyfrowej odbudowy gospodarki zwiększającej jej odporność,

Działanie: 13.2 Regionalny transport niskoemisyjny,

Schemat: Zakup zeroemisyjnego taboru kolejowego.

Celem projektu jest zmniejszenie wykluczenia komunikacyjnego poprzez zakup dwóch czteroczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych a tym samym przywrócenie znaczenia regionalnego transportu publicznego poprzez zwiększenie jego dostępności i atrakcyjności.

Pierwotna wartość całkowita projektu: 70 499 103,84 zł

Pierwotna wartość dofinansowania: EFRR: 70 499 103,84 zł

Obecna wartość całkowita projektu: 70 479 053,04 zł

Obecna wartość dofinansowania EFRR: 70 479 053,04 zł

 

Logotypy

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19