Sprawy społeczne

Fot. Departament Spraw Społecznych
Fot. Departament Spraw Społecznych

Posiedzenie Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych przy Marszałku Województwa

W dniu 20 listopada br. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu odbyło się II posiedzenie Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych V kadencji z udziałem Pani Krystyny Żejmo-Wysockiej – Dyrektora Departamentu Spraw Społecznych oraz  Zastępcy Pani Mileny Skopińskiej.

 

Na zaproszenie członków Rady w posiedzeniu uczestniczyła również Pani Aleksandra Gierej – Dyrektor PFRON Oddział Kujawsko-Pomorski, która poinformowała zebranych o bieżących działaniach realizowanych przez PFRON na rzecz osób niepełnosprawnych.

 

W działaniach realizowanych przez PFRON, uruchomiono kilka programów wspierających ON i pracodawców w ramach projektu „Aktywni Plus”. Są to programy „Absolwent”, „Stabilne Zatrudnienie” oraz „Praca-Integracja”. Do współpracy przy realizacji projektu zaproszono szerokie grono podmiotów, wśród których znalazły się uczelnie, organizacje pozarządowe, instytucje publiczne, a także biznes.

 

Dyskutowano również o projekcie „Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych”.  Kolejnym działaniem  PFRON jest wypracowanie i upowszechnianie, we współpracy z partnerami społecznymi, modelu wsparcia osób niepełnosprawnych w środowisku pracy. Projekt ten, realizowany wspólnie przez PFRON i CIOP-PIB, we współpracy ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Integracji i Krajowym Związkiem Rewizyjnym Spółdzielni Inwalidów i Spółdzielni Niewidomych, ma na celu wypracowanie modelu wsparcia osób niepełnosprawnych w środowisku pracy.

 

Dyskutowano o przygotowywanej Ustawie o Zatrudnieniu Wspomaganym.  Rozwiązania zawarte w projekcie nowej ustawy mają pomagać w znalezieniu pracy osobom, które są w najgorszej sytuacji na rynku pracy, w tym osoby z niepełnosprawnością intelektualną, w dostosowaniu stanowisk pracy do potrzeb tych osób i w zafunkcjonowaniu zatrudnionej osoby w nowym dla niej środowisku.

 

Na zakończenie posiedzenia Pani Dyrektor Krystyna Żejmo-Wysocka zaprosiła Członków WSRdsON na wystawę rękodzieła artystycznego osób niepełnosprawnych pn. „My też potrafimy” , która odbędzie się w dniu 3 grudnia w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu.

 

Fot. Departament Spraw SpołecznychFot. Departament Spraw SpołecznychFot. Departament Spraw SpołecznychFot. Departament Spraw SpołecznychFot. Departament Spraw SpołecznychFot. Departament Spraw SpołecznychFot. Departament Spraw SpołecznychFot. Departament Spraw SpołecznychFot. Departament Spraw SpołecznychFot. Departament Spraw Społecznych