Sprawy społeczne

M. Jankowska-Polus prowadzi zajęcia w czasie szkolenia Rola funkcjonariuszy Policji w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie w środowisku lokalnym, Sępólno Krajeńskie, 25.05.2017 r. , fot. Biuro Wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania Przemocy
M. Jankowska-Polus prowadzi zajęcia w czasie szkolenia Rola funkcjonariuszy Policji w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie w środowisku lokalnym, Sępólno Krajeńskie, 25.05.2017 r. , fot. Biuro Wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania Przemocy

Policjanci z Sępólna Krajeńskiego i Tucholi już po szkoleniu

W dniu 25 maja 20147 r. w Sępólnie Krajeńskim (w Centrum Aktywności Społecznej) i 26 maja 2017 r. w Tucholi (w Książnicy Tucholskiej) odbyły się szkolenia dla funkcjonariuszy Policji.

 

W Tucholi szkoliło się 22 funkcjonariuszy podległych tamtejszej Komendzie Powiatowej Policji. Z kolei w Sępólnie Krajeńskim, prócz policjantów z powiatu sępoleńskiego (18 osób), w szkoleniu wzięła udział grupa funkcjonariuszy z powiatu świeckiego (10 osób).

 

Łącznie, w obu miastach, przeszkolonych w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zostało 50 funkcjonariuszy. Podobnie jak w Bydgoszczy, Aleksandrowie Kujawskim i Golubiu-Dobrzyniu, zajęcia prowadzili: Pani Maria Jankowska-Polus i Pan Marek Kolinski. Informacje o trenerach można przeczytać na stronie http://www.niebieskalinia.kujawsko-pomorskie.pl/szkolenia-dla-policjantow—grudziadz,194,l1.html

 

Jak wynika  z dyskusji prowadzonych podczas szkoleń i z ankiet ewaluacyjnych wypełnianych przez uczestników, metody pomocy ofiarom przemocy domowej, a także praca ze sprawcami przemocy w rodzinie, to obszary nieustannie wymagające doskonalenia, zarówno w zakresie wiedzy i umiejętności policjantów, jak i współpracy z innymi służbami oraz samego systemu prawnego.

 

Relacja z poprzedniego szkolenia (Lipno, 27 kwietnia 2017 r.) dostępna na stronie: http://www.niebieskalinia.kujawsko-pomorskie.pl/szkolenie-w-lipnie,227,l1.html.

 

Do zakończenia cyklu pt. „Rola funkcjonariuszy Policji w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie w środowisku lokalnym” pozostało już tylko jedno szkolenie, które odbędzie się 5 czerwca br. w Wąbrzeźnie.

 

 

Opracowanie:

Biuro Wspierania Rodziny i Przeciwdziałania Przemocy

w Departamencie Spraw Społecznych, Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego i Zdrowia

maj 2017