Sprawy społeczne

Szkolenie pn. „Kontrakt socjalny”, Fot. Biuro Wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania Przemocy
Szkolenie pn. „Kontrakt socjalny”, Fot. Biuro Wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania Przemocy

Podsumowanie cyklu szkoleń z kontraktu socjalnego

Departament Spraw Społecznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, zorganizował szkolenie dla pracowników służb społecznych pn.: „Kontrakt socjalny”. Celem szkolenia było udoskonalenie warsztatu pracownika socjalnego w pracy z osobami i rodzinami znajdującymi się w trudnej sytuacji życiowej oraz zagrożonymi marginalizacją społeczną.

 

Spotkania szkoleniowe odbyły się w czterech miastach naszego województwa, tj. w Bydgoszczy, Grudziądzku, Włocławku i Toruniu, co znacznie ułatwiło dotarcie na nie uczestnikom z różnych części regionu. Brało w nich udział 87 pracowników z 33 instytucji pomocowych.

 

Realizatorem szkolenia była Fundacja Gospodarcza PRO EUROPA posiadająca wieloletnie doświadczenie w branży szkoleniowej.

 

Z przeprowadzonych po szkoleniu ankiet wynika, że uczestnicy byli zadowoleni z poziomu i sposobu jego realizacji, jednocześnie zgłosili swoje zapotrzebowanie na kolejne tematy szkoleń. Wśród często wymienianych zagadnień pojawiły się: wywiad alimentacyjny, komunikacja z klientem pomocy społecznej, Kodeks Postępowania Administracyjnego, procedura Niebieskiej Karty.

 

Opracowanie:

Biuro Wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania Przemocy

w Departamencie Spraw Społecznych,

listopad 2021 rok

 

Szkolenie pn. „Kontrakt socjalny”, Fot. Biuro Wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania PrzemocySzkolenie pn. „Kontrakt socjalny”, Fot. Biuro Wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania PrzemocySzkolenie pn. „Kontrakt socjalny”, Fot. Biuro Wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania PrzemocySzkolenie pn. „Kontrakt socjalny”, Fot. Biuro Wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania Przemocy