Sprawy społeczne

Odwołano konkurs „Mój ojciec – dobrze być razem”

W tym roku, w związku z sytuacją epidemiologiczną i wynikającą z niej decyzją rządu o zamknięciu szkół i ograniczeniu pracy placówek edukacyjnych do nauki zdalnej, Departament Spraw Społecznych podjął decyzję o rezygnacji z organizacji tegorocznej edycji konkursu dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych na pracę pisemną pn. „Mój ojciec – dobrze być razem”.

 

Regulamin konkursu zakłada udzielenie przez nauczycieli wsparcia w procesie tworzenia, co w sytuacji  przedłużenia zmian w sposobie funkcjonowania placówek oświatowych może być przeszkodą w dostępie i przystąpieniu do niego przez potencjalnych uczestników.

 

Konkurs ma na celu m.in. zaprezentowanie pozytywnego wizerunku ojcostwa i ojca widzianego z perspektywy dziecka, a także promowanie idei wspólnego spędzania czasu i uczestnictwa ojców w życiu dzieci. Doświadczenia pięciu dotychczas przeprowadzonych edycji pokazało wyraźnie, że jego idea jest słuszna i cieszy się on dużym zainteresowaniem ze strony młodzieży naszego regionu. Uwzględniając więc dotychczasowe zainteresowanie konkursem mamy nadzieję, że w przyszłym roku uda się zorganizować jego kolejną edycję już bez żadnych przeszkód.