Sprawy społeczne

Kończymy pierwszy cykl szkoleń

W Toruniu, w budynku Urzędu Marszałkowskiego w dniach 15-16 maja 2018r. odbyło się ostatnie z zaplanowanego cyklu szkoleń, z zakresu pracy z rodzicem trudnego dziecka sprawiającego problemy wychowawcze oraz komunikacji z dzieckiem krzywdzonym. Uczestnikami szkolenia, którzy chcieli poszerzyć swoje spektrum metod i technik do pracy z rodzinami byli pracownicy 10 ośrodków pracy z rodziną: toruńskiego i grudziądzkiego Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie; Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bydgoszczy; Miejskiego Ośrodka Polityki Społecznej w Golubiu-Dobrzyniu; Miejskich Ośrodków Pomocy Społecznej w Chełmży, Bydgoszczy i Brodnicy oraz Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej w Lubiczu, Sicienku i Brodnicy

 

Tym „toruńskim” szkoleniem zakończył się cykl 5 dwudniowych warsztatów dla pracowników socjalnych i asystentów rodziny, pn.: „Praca z rodzicem trudnego dziecka, sprawiającego problemy wychowawcze. Komunikacja z dzieckiem krzywdzonym”. Szkolenia organizowane przez Departament Spraw Społecznych, Wdrażania EFS i Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, odbyły się w Szubinie, Wąbrzeźnie, Włocławku, Świeciu oraz Toruniu. Miały one na celu zapoznanie uczestników z zagadnieniem diagnostyki uzależnienia od alkoholu, narkotyków jak również rozpoznanie zjawiska przemocy i wczesna interwencja w sytuacji dziecka krzywdzonego.  Teoria została zilustrowana przykładami z pracy klinicznej osoby prowadzącej zajęcia. W pięciu edycjach szkoleń wzięło udział 125 osób z całego regionu. Przestrzeń, w której odbywały się kolejne szkolenia została udostępniona nieodpłatnie przez zaprzyjaźnione samorządy, dzięki temu uczestnicy zdobywali wiedzę w ośrodkach w pobliżu miejsca swego zamieszkania i komfortowych warunkach. Realizatorem szkolenia był Centrum MEDICUS – Profilaktyka uzależnień i przemocy. Warsztaty zaś we wszystkich miejscowościach prowadziła Pani Dorota Niedźwiecka – certyfikowany terapeuta uzależnień.

 

Zajęcia zostały wysoko ocenione przez uczestników szkolenia, szczególnie: postawa  i kompetencje trenera, znajomość przedstawianego tematu, umiejętność przekazywania wiedzy, przyjazna atmosfera i pozytywne nastawienie do szkolonych, o czym świadczą opinie z przeprowadzonych ankiet ewaluacyjnych: „Zajęcia nie dały możliwości na nudę. Ciekawe, interesujące a przekazywana wiedza z pewnością zostanie wykorzystana przeze mnie w pracy zawodowej”; „… osoba energetyczna, zarażająca pozytywnym nastrojem – zajęcia ciekawe, interesujące a materiały innowacyjne i pomocne w pracy”; „Bardzo dynamiczne przedstawienie materiału szkoleniowego, dobrze przygotowane, znajomość materiału – wiedza poparta doświadczeniem”; „…widać zaangażowanie i pomoc oraz doświadczenie zawodowe”.

 

Komentarz jednego z uczestników: „Każde szkolenie przypominające, porządkujące wiedzę, jest cenne. Przypominanie o istocie pracy z klientem.”

 

Opracowanie:

Biuro Wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania Przemocy

w Departamencie Spraw Społecznych, Wdrażania EFS i Zdrowia

maj 2018r.