Sprawy społeczne

Dzień Seniora

Drodzy Seniorzy,  z okazji Dnia Seniora pragnę złożyć Wam najserdeczniejsze życzenia długich lat w dobrym zdrowiu, dużo energii do dalszego działania i ogromu życiowej aktywności.

Drodzy Seniorzy,

z okazji Dnia Seniora pragnę złożyć Wam najserdeczniejsze życzenia długich lat w dobrym zdrowiu, dużo energii do dalszego działania i ogromu życiowej aktywności.

Niech każdy dzień stanowi dla Was okazję do czerpania radości życia, która nie poddaje się przeciwnościom losu i chwilowym przeszkodom.

Wasza życiowa mądrość i doświadczenie jest dla wielu osób cennym drogowskazem, a dokonania i wysiłek poniesiony na budowanie lepszego jutra oraz trud wychowania kolejnych pokoleń, zasługują na szacunek i uznanie.

Jako Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego będziemy starać się podejmować jak najwięcej inicjatyw aktywizujących, pomagających się Wam kochani Seniorzy rozwijać, przeciwdziałających wykluczeniu społecznemu oraz ułatwiających dostęp do opieki medycznej, a także do pełnego życia kulturalnego i społecznego.

 

 

                                                                       Krystyna Żejmo-Wysocka

                                                                       Przewodnicząca

                                                                       Wojewódzkiej Rady

                                                                       ds. Polityki Senioralnej

                                                          

Toruń, 14.11.2022 r.