Sprawy społeczne

Dyżury specjalisty ds. uzależnienia i przemocy ze strony sekt

Informujemy, że Biuro Wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania Przemocy w ramach „Wojewódzkiego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2020”, organizuje dyżury specjalisty ds. uzależnienia i przemocy ze strony sekt (alternatywnych ruchów religijnych i parareligijnych) dla mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego, realizowane we współpracy ze specjalistą w zakresie funkcjonowania sekt i ruchów parareligijnych Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

 

Bezpłatną pomoc można uzyskać:

– w czasie wizyty osobistej – w każdy piątek w godzinach 16.30-20.30, w Sali nr 15 na Wydziale Teologicznym UMK (ul. Gagarina 37),

– telefonicznie pod numerem telefonu 604 080 775.

Osoby uwikłane w grupy parareligijne czy sekty lub członków ich rodzin, którzy szukają pomocy zapraszamy do korzystania z naszej oferty.

 

Opracowanie:

Biuro Wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania Przemocy

Departament Spraw Społecznych, Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego i Zdrowia

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu

lipiec 2017