Sprawy społeczne

Toruń 28.09.2021 r. Konferencja zorganizowana przez Departament Spraw Społecznych wraz z Kolegium Jagiellońskim -Toruńska Szkoła Wyższa, pod hasłem,, Dialog międzypokoleniowy- rzeczywistość i perspektywa”
Toruń 28.09.2021 r. Konferencja zorganizowana przez Departament Spraw Społecznych wraz z Kolegium Jagiellońskim -Toruńska Szkoła Wyższa, pod hasłem,, Dialog międzypokoleniowy- rzeczywistość i perspektywa”

Dialog międzypokoleniowy – rzeczywistość i perspektywy – konferencja

Departament Spraw Społecznych wraz z Kolegium Jagiellońskim – Toruńską Szkołą Wyższą 28 września 2021 r. zorganizował konferencję pod hasłem „Dialog międzypokoleniowy – rzeczywistość i perspektywy”.

 

Relacje międzypokoleniowe są podstawą funkcjonowania każdego społeczeństwa. Jedną z form tych relacji jest właśnie dialog między generacjami, który stanowi poważne wyzwanie naszej współczesnej rzeczywistości. Tworzy niejako pomost w komunikacji między osobami reprezentującymi różne pokolenia, przeciwdziałając tym samym marginalizacji czy wykluczeniu pewnych grup społecznych, zwłaszcza najstarszych roczników.

 

Konferencja miała na celu ukazanie miejsca i pozycji seniorów w odczuciach społeczeństwa, podkreślenie istotnego znaczenia relacji między generacjami, wspieranie integracji i solidarności międzypokoleniowej oraz pokoleniową wymianę wiedzy i doświadczeń. Dlatego do paneli tematycznych zostali zaproszeni przedstawicieli wszystkich pokoleń, którzy mieli możliwość zaprezentowania własnych stanowisk i wymiany poglądów.

 

Problematyka konferencji koncentrowała się wokół  następujących obszarów:

 

1. Filozoficzne spojrzenie na istotę dialogu międzypokoleniowego:

 • Moralne zobowiązania społeczeństwa wobec człowieka starszego.
 • Wartości w życiu człowieka młodego i starego.
 • Wspólne płaszczyzny dialogu.

            

2. Psychologiczny aspekt dialogu międzypokoleniowego:

 • Teoretyczne ujęcie problematyki młodości i starości.
 • Poznać i zrozumieć. Różne pokolenia – podobne motywacje.
 • Dialog jako podstawa skutecznej komunikacji i porozumienia międzypokoleniowego.

 

3. Społeczne aspekty teorii i praktyki dialogu międzypokoleniowego:

 • Postrzeganie seniorów społeczeństwie.
 • Stereotypy panujące w relacjach młodzi – starzy.
 • Pokolenie dziadków i pradziadków w rodzinie – kondycja więzi międzypokoleniowych, przekazy transgeneracyjne.
 • Dzieci nauczycielami swoich rodziców.
 • Rodzicielstwo a konflikt pokoleń.
 • Różnice pokoleniowe w strukturze zatrudnienia w instytucji.
 • Niepełnosprawność w obliczu dialogu międzypokoleniowego.

 

4. Kulturowy aspekt dialogu międzypokoleniowego:

 • Sztuka pomostem łączącym pokolenia.
 • Dziedzictwo kulturowe – co przekażemy młodszym pokoleniom?
 • Język i styl młodego pokolenia w kontekście przemian kulturowych.

 

5. Przykłady dobrych praktyk  w obszarze dialogu międzypokoleniowego:

 • Różnice czy podobieństwa? Od czego warto zacząć budowanie porozumienia między pokoleniami?
 • Nowe formy dzielenia się wiedzą i doświadczeniem między pokoleniami.

 

Rola społeczności lokalnych w komunikacji między starszymi i młodymi pokoleniami.

 

Toruń 28.09.2021 r. Konferencja zorganizowana przez Departament Spraw Społecznych wraz z Kolegium Jagiellońskim -Toruńska Szkoła Wyższa, pod hasłem,, Dialog międzypokoleniowy- rzeczywistość i perspektywa”Toruń 28.09.2021 r. Konferencja zorganizowana przez Departament Spraw Społecznych wraz z Kolegium Jagiellońskim -Toruńska Szkoła Wyższa, pod hasłem,, Dialog międzypokoleniowy- rzeczywistość i perspektywa”Toruń 28.09.2021 r. Konferencja zorganizowana przez Departament Spraw Społecznych wraz z Kolegium Jagiellońskim -Toruńska Szkoła Wyższa, pod hasłem,, Dialog międzypokoleniowy- rzeczywistość i perspektywa”Toruń 28.09.2021 r. Konferencja zorganizowana przez Departament Spraw Społecznych wraz z Kolegium Jagiellońskim -Toruńska Szkoła Wyższa, pod hasłem,, Dialog międzypokoleniowy- rzeczywistość i perspektywa”Toruń 28.09.2021 r. Konferencja zorganizowana przez Departament Spraw Społecznych wraz z Kolegium Jagiellońskim -Toruńska Szkoła Wyższa, pod hasłem,, Dialog międzypokoleniowy- rzeczywistość i perspektywa”