Sprawy społeczne

Biała wstążka

Biała Wstążka 2020

Mija już 21 lat od ogłoszenia przez ONZ dnia 25 listopada – Dniem Eliminacji Przemocy Wobec Kobiet. Pomimo tylu lat i wielu kampanii poruszających ten temat, problem przemocy wobec kobiet jest ciągle aktualny, nie tylko na świecie, ale również w naszym kraju.

 

Samorząd województwa kujawsko-pomorskiego, ponownie solidaryzuje się ze wszystkimi, którzy nie zgadzają się na stosowanie przemocy w jakiejkolwiek formie. Wyrazem tego stanowiska jest kampania informacyjna prowadzona w okresie międzynarodowego upamiętnienie tych wydarzeń pod nazwą Biała Wstążka. Na łamach regionalnych dzienników, w ich weekendowych wydaniach (20.11.2020 r. oraz 27.11.2020 r.), pojawiają się reklamy społeczne informujące o samej kampanii oraz o możliwości uzyskania pomocy, a przede wszystkim zachęcające do reagowania na przemoc.

 

Biuro Wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania Przemocy

w Departamencie Spraw Społecznych

listopad 2020