Przejdź do treści
Wersja graficzna
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Instrukcja
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
CTRL + F - Wyszukiwarka
ALT + (← / →) – poprzednia / następna (odwiedzona) strona
ESC - Anulowanie podpowiedzi
Facebook Twitter Youtube Instagram Issuu Flickr

 

Koronawirus  

  • Start
  • Rozwój regionalny
  • Polityka terytorialna

Polityka terytorialna

 

POLITYKA TERYTORIALNA

oparta na zintegrowanym podejściu do rozwoju społeczno-gospodarczego z uwzględnieniem relacji funkcjonalno-przestrzennych danego obszaru. Terytorialny wymiar polityki rozwoju realizowany jest przez określenie obszarów funkcjonalno-przestrzennych związanych z procesami gospodarczymi i społecznymi w celu optymalnego wykorzystania endogenicznych czynników rozwoju oraz wykreowania nowych form współpracy pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego.

 

Polityka Terytorialna w Województwie Kujawsko-Pomorskim prowadzona jest na 4 poziomach:

 

Poziom wojewódzki – obejmuje miasta Bydgoszcz i Toruń oraz obszar powiązany z nimi funkcjonalnie (ZIT wojewódzki). Informacje w zakresie pierwszego poziomu Polityki terytorialnej można znaleźć w zakładce Polityka Terytorialna – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne:

http://www.kujawsko-pomorskie.pl/polityka-terytorialna/zintegrowane-inwestycje-terytorialne

 

Poziom regionalny i subregionalny - obejmuje miasta Włocławek, Grudziądz i Inowrocław wraz z obszarami powiązanymi z nimi funkcjonalnie (OSI  miast regionalnych/subregionalnych).

Poziom ponadlokalny (powiatowy) – obejmuje obszar powiatu ziemskiego

(Obszary Rozwoju Społeczno-Gospodarczego).

http://kujawsko-pomorskie.pl/polityka-terytorialna/strategie-osi-i-orsg

 

Poziom lokalny – w ramach realizacji idei rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (RLKS).

 http://www.ngo.kujawsko-pomorskie.pl/rlks,1066,l1.html

 

 

ORSG Powiatu Żnińskiego

Czytaj więcej

ORSG Powiatu Mogileńskiego

Czytaj więcej

ORSG Powiatu Włocławskiego

Czytaj więcej

ORSG Powiatu Wąbrzeskiego

Czytaj więcej

ORSG Powiatu Tucholskiego

Czytaj więcej

ORSG Powiatu Świeckiego

Czytaj więcej

ORSG Powiatu Sępoleńskiego

Czytaj więcej

ORSG Powiatu Rypińskiego

Czytaj więcej

ORSG Powiatu Radziejowskiego

Czytaj więcej

ORSG Powiatu Nakielskiego

Czytaj więcej

© Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Toruń 2014. Wszystkie prawa zastrzeżone