Rozwój gospodarczy

Zaproszenie na seminarium „Podatki eksportera 2023+”

14 września 2023 r. w Bydgoszczy Hotel City, ul. 3 Maja 6 (sala E, I piętro)

 

ORGANIZATOR

Kujawsko-Pomorskie Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (K-PCOIE) w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu Departament Rozwoju Gospodarczego

 

WYDARZENIE MERYTORYCZNIE WSPIERA

Kancelaria ULVE Tax & Legal

 

CEL SEMINARIUM

Celem seminarium jest popularyzacja wiedzy wśród kujawsko-pomorskich firm (eksporterów obecnych i przyszłych) na temat aktualnych kwestii podatkowych w handlu zagranicznym w 2023+.

 

PROGRAM WYDARZENIA

Agenda seminarium w załączeniu.

 

ZGŁASZANIE UDZIAŁU

Rejestracja uczestników jest możliwa wyłącznie za pośrednictwem elektronicznego formularza, dostępnego tutaj.

Z uwagi na uwarunkowania organizacyjne prosimy o zgłaszanie uczestnictwa do 12 września 2023 r.

(Liczba uczestników ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.)

 

Kontakt w sprawie seminarium:

Kujawsko-Pomorskie Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (K-P COIE)

eksport@kujawsko-pomorskie.pl, tel. 56 62 18 751, 443, 495.