Rolnictwo

Skwer w Zamku Bierzgłowskim , fot. Tomasz Sipak
Skwer w Zamku Bierzgłowskim , fot. Tomasz Sipak

Zapraszamy po nagrody za najciekawsze inicjatywy sołeckie

Zapraszamy sołtysów, członków rady sołeckiej, wójtów i burmistrzów gmin do udziału w konkursie „Fundusz sołecki – najlepsza inicjatywa”, którego celem jest promocja idei funduszu sołeckiego. Zgłoszenia można przesłać do 15 listopada br. Na zwycięzcę czeka 5 tysięcy złotych!

 

Konkurs adresowany jest do wszystkich sołectw z terenu województwa kujawsko-pomorskiego, które w latach 2020-2023 realizowały projekty finansowane ze środków wyodrębnionych w ramach funduszu sołeckiego lub w których fundusz sołecki stanowił wkład własny.

 

Zgłoszenia na konkurs może w imieniu sołectwa dokonać sołtys wsi, członek rady sołeckiej lub wójt/burmistrz gminy na terenie której znajduje się dane sołectwo. Do konkursu można zgłosić tylko jeden projekt z danego sołectwa. Z udziału w konkursie wyłączone są projekty nagrodzone w ogólnopolskich edycjach konkursu organizowanych przez Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów.

 

Na zgłoszenia poprzez formularz zgłoszeniowy czekamy do 15 listopada 2023 r. (decyduje data wpływu).

 

Na laureatów czekają nagrody finansowe:

I miejsce – 5 tysięcy złotych
II miejsce – 4 tysiące złotych
III miejsce – 3 tysiące złotych.

 

Zwycięzca etapu wojewódzkiego zostanie zgłoszony do konkursu na szczeblu ogólnopolskim.

 

Dodatkowych informacji na temat konkursu udziela: Departament Rolnictwa i Geodezji, ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń

Krystyna Brykała, e-mail: k.brykala@kujawsko-pomorskie.pl, tel. 56 62 15 934

 

Zachęcamy do udziału w konkursie