Rolnictwo

XVII. edycja ogólnopolskiego konkursu Sposób na Sukces

Jeśli prowadzą Państwo małą lub średnią firmę rodzinną, tworząc nowe miejsca pracy na wsi poza rolnictwem, realizują ciekawe pomysły na rzecz lokalnych społeczności wiejskich, wykorzystują w prowadzonej działalności odnawialne źródła energii, zapraszamy Państwa do udziału w XVII edycji ogólnopolskiego konkursu Sposób na Sukces na najlepsze działania przedsiębiorcze i społeczne na obszarach wiejskich. Do konkursu mogą być zgłaszane przedsięwzięcia realizowane przez osoby fizyczne i prawne, tj. przedsiębiorców, spółki prawa handlowego, jednostki samorządu terytorialnego, organizacje społeczno-zawodowe i branżowe rolników oraz organizacje pozarządowe.

 

Konkurs powstał z inicjatywy Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, a jego ideą jest promowanie różnorodnych form przedsiębiorczości przyczyniających się do wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich.

 

Inicjatywy nagradzane w konkursie przyczyniają się do powstawania poza rolnictwem nowych miejsc pracy na wsi, co pozytywnie wpływa na ograniczenie bezrobocia oraz aktywizację lokalnych społeczności. Przedsięwzięcia te odgrywają ważną rolę w harmonijnym rozwoju gospodarki i mogą stać się inspiracją dla mieszkańców obszarów wiejskich, którzy planują podjąć własną działalność gospodarczą, wykorzystując zewnętrzne źródła finansowania.

 

W XVII edycji konkursu oceniane będą przedsięwzięcia zrealizowane w 2015 r. i w pierwszej połowie 2016 r. na obszarach wiejskich i w miastach do 20 tysięcy mieszkańców.

 

Zgłoszenia można nadsyłać do 31 października 2016 r. Szczegółowych informacji na temat organizacji konkursu udziela:
Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie,
ul. Pszczelińska 99
05-840 Brwinów

tel. 22 729 66 34 do 38 wew. 116,145

e-mail: b.lecka@cdr.gov.pl; a.woszczek@cdr.gov.pl.

Szczegółowe zasady udziału w konkursie określono w regulaminie (do pobrania tutaj).