Rolnictwo

Uroczysta gala i podsumowanie konkursu „Sołtys Roku 2021”
Uroczysta gala i podsumowanie konkursu „Sołtys Roku 2021”

„Sołtys Roku 2021”

Pan Dariusz Pawlak z sołectwa Sławkowo (powiat toruński) został laureatem I miejsca konkursu i zdobywcą tytułu „Sołtys Roku 2021”, natomiast Pan Adam Krysiak z sołectwa Wójcin (powiat żniński) zdobył tytuł „Sołtys Debiutant 2021”.

 

W piątek, 1 października br. w Bydgoskim Centrum Targowo-Wystawienniczym odbyła się uroczysta gala i podsumowanie konkursu „Sołtys Roku 2021”. Podczas uroczystej gali wręczenia nagród laureatom dokonała Pani Agnieszka Kłopotek Wiceprzewodnicząca Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Laureat I miejsca zdobywca tytułu „Sołtys Roku 2021” otrzymał nagrodę finansową w kwocie 5.000 zł oraz okolicznościowy puchar. Zdobywca tytułu „Sołtys Debiutant 2021” otrzymał okolicznościowy puchar, natomiast wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają listy gratulacyjne za działania prowadzone na rzecz sołectwa.

 

Organizatorem konkursu „SOŁTYS ROKU 2021” jest Województwo Kujawsko-Pomorskie wspólnie z Polska Press Sp. z o.o. Oddział w Bydgoszczy.

 

Celem Konkursu jest promocja Województwa Kujawsko-Pomorskiego poprzez wyłonienie najbardziej aktywnych sołtysów z terenu województwa kujawsko-pomorskiego, którzy podejmują działania na rzecz integracji społeczności lokalnej, dbają o rozwój sołectwa i gminy.

 

Oceny zgłoszeń i wyboru laureatów dokonała Kapituła Konkursu,.

 

Kapituła powołana przez Województwo Kujawsko-Pomorskie dokonała oceny punktowej zgłoszonych kandydatów według następujących kryteriów:

  • inwestycje na rzecz sołectwa prowadzone z inicjatywy sołtysa,
  • organizacja przedsięwzięć inicjowanych lub organizowanych przez sołtysa,
  • osiągnięty sukces lub nowatorskie rozwiązanie przez sołtysa istotnego problemu sołectwa,
  • plany związane z działalnością sołectwa.