Rolnictwo

Logotyp konkursu „Sposób na Sukces”

Realizujesz ciekawe pomysły, tworzysz nowe miejsca pracy? Zgłoś swoje przedsięwzięcie do XXIII. edycji ogólnopolskiego konkursu Sposób na Sukces

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie ogłasza XXIII edycję ogólnopolskiego konkursu „Sposób na Sukces” na najlepsze działania kreujące przedsiębiorczość na obszarach wiejskich.

 

Ideą konkursu jest promowanie interesujących przedsięwzięć gospodarczych tworzących nowe miejsca pracy, innowacyjnych rozwiązań sprzyjających podnoszeniu jakości życia na wsi, działań na rzecz ograniczenia skutków niekorzystnych zmian klimatu, włączenia społecznego i zmniejszenia ubóstwa, a także przedsięwzięć efektywnie zrealizowanych przy wsparciu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich lub innych programów pomocowych.

 

W XXIII edycji konkursu oceniane będą przedsięwzięcia zrealizowane od 1 lipca 2021 roku do 28 lutego 2023 roku.

 

Zgłoszenia z terenu województwa kujawsko-pomorskiego można składać bezpośrednio do Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie lub Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie, w terminie do 15  kwietnia 2023 r.

 

Szczegółowych informacji na temat organizacji konkursu udziela:

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie,
ul. Pszczelińska 99
05-840 Brwinów

Małgorzata Modzelewska, e-mail: m.modzelewska@cdr.gov.pl, tel. 22 125 62 44

Izabela Sarba, e-mail: i.sarba@cdr.gov.pl, 22 125 62 41

Karol Wasiewicz, e-mail: k.wasiewicz@cdr.gov.pl, tel. 22 125 62 45

 

 

Szczegółowe zasady udziału w konkursie ogłoszono na stronie Centrum pod adresem:

https://www.cdr.gov.pl/dzialania/konkursy/sposob-na-sukces