Rolnictwo

Producenci z naszego regionu podczas Targów BioFach w Norymberdze, w 2014 r.
Producenci z naszego regionu podczas Targów BioFach w Norymberdze, w 2014 r.

Nasi rolnicy ekologiczni w Niemczech

W dniach 9-14 lutego br. Kujawsko-Pomorskie Stowarzyszenie Producentów Ekologicznych EKOŁAN organizuje wizytę studyjną do Niemiec połączoną z udziałem w XXVII Międzynarodowych Targach Żywności i Produktów Ekologicznych BioFach w Norymberdze, jednym z największych przedsięwzięć wystawienniczych na świecie, w całości poświęconym certyfikowanym produktom ekologicznym. W wizycie weźmie udział 40 osób z naszego województwa – rolnicy i przetwórcy ekologiczni oraz przedstawiciele organizacji i instytucji zaangażowanych w rozwój rolnictwa ekologicznego.

 

Głównym celem wyjazdu jest udział w targach BioFach i prezentowanie naszego województwa, jako regionu o rozwiniętym rolnictwie ekologicznym, dobrego miejsca do prowadzenia przedsięwzięć w branży rolnictwa i przetwórstwa ekologicznego, a także regionu atrakcyjnego turystycznie. W ramach polskiej ekspozycji zorganizowanej przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, województwo będzie reprezentowane przez rolników i przetwórców zrzeszonych w Stowarzyszeniu EKOŁAN, którzy chętnie korzystają z możliwości promowania swoich produktów oraz pozyskania nowych kontaktów i rynków zbytu.

 

Obecność na targach producentów z naszego województwa jest szczególnie uzasadniona. To właśnie w naszym regionie, przed ponad 20 laty powstały pierwsze gospodarstwa ekologiczne w kraju. Obecnie w Województwie Kujawsko-Pomorskim produkcję metodami ekologicznymi prowadzi 401 gospodarstw rolnych oraz 18 przetwórni ekologicznych.

 

O prestiżu i skali tego wydarzenia targowego świadczy liczba wystawców i odwiedzających w ubiegłorocznej edycji targów swoją ofertę przedstawiało 2.141 wystawców, a liczba odwiedzających targi, w większości specjalistów różnych branż z całego świata, przekroczyła 44 tys. osób.

 

W programie wizyty zaplanowano również seminarium nt. organizacji systemu rolnictwa ekologicznego i certyfikacji produktów ekologicznych w Niemczech. Przedstawione zostanie funkcjonowanie spółdzielni rolniczej, zrzeszającej 75 gospodarstw, prowadzących działalność według biologiczno-dynamicznych zasad DEMETER. Przedstawiciele spółdzielni przybliżą zagadnienie organizacji systemu – podział obowiązków i dochodów oraz stosowane metody marketingu i dystrybucji produktów i przetworów rolnych wyprodukowanych przez członków spółdzielni.
W programie seminarium przewidziano również prezentację firmy certyfikującej produkcję ekologiczną CERES GmbH – jej zakres działalności oraz zasady przyznawania certyfikatów jakości.

 

Wizyta studyjna połączona z uczestnictwem w targach BIOFACH pozwoli na wymianę doświadczeń i informacji o aktualnym stanie prawnym, sytuacji ekonomicznej i narzędziach marketingowych stosowanych w Niemczech i Polsce.

 

Przedsięwzięcie zostało dofinansowane ze środków Unii Europejskiej, w ramach pomocy technicznej PROW 2014-2020, z Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: „Europa inwestująca w obszary wiejskie”.