Rolnictwo

Witacz w Młyńcu Drugim, 2023 rok, fot. Kamila Mróz
Witacz w Młyńcu Drugim, 2023 rok, fot. Kamila Mróz

Nagrodzimy najbardziej pomysłowe witacze dożynkowe

Zachęcamy wszystkie sołectwa do udziału w konkursie na najbardziej kreatywny i pomysłowy witacz dożynkowy w 2024 roku. To doskonała okazja, aby pokazać swoje zaangażowanie oraz docenić udział wszystkich mieszkańców w przygotowywaniu ulicznych dekoracji.

 

Konkurs na najciekawszy witacz dożynkowy jest skierowany do wszystkich sołectw z terenu województwa kujawsko-pomorskiego. Ideą konkursu jest kultywowanie tradycji oraz aktywizacja mieszkańców do wspólnego działania i kreowania wizerunku swojej miejscowości. Nagroda za I miejsce to 5.000 złotych.

 Szczegóły konkursu:

Termin zgłoszeń: 26 września 2024 r.

Nagrody: za zajęcie trzech pierwszych miejsc o łącznej wysokości dziesięciu tysięcy złotych

Kryteria oceny:

Estetyka: wygląd zewnętrzny witacza, bogactwo użytych elementów, jakość użytych materiałów

Kreatywność: promocja witacza na stronie internetowej

Oryginalność formy: rozwiązania techniczne przy budowie witacza

 

Zasady konkursu:

Gminy mogą zgłosić jedno sołectwo, a sołectwo może zgłosić jeden witacz dożynkowy. Na instalacji należy zamieścić nazwę miejscowości i rok sporządzenia, instalacja powinna być także udostępniona do wglądu komisji konkursowej do 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia przez urząd.

 

Do dzieła! Niech Wasza wieś będzie piękna przed dożynkami!

 

Załączniki do pobrania: