Rolnictwo

Mali tropiciele, fot. Arkadiusz Jąkalski
Mali tropiciele, fot. Arkadiusz Jąkalski

Nagrodziliśmy aktywność sołecką

Sołectwo Sadłóg z gminy Topólka będzie reprezentować Województwo Kujawsko-Pomorskie w ogólnopolskiej edycji konkursu pod nazwą „Fundusz sołecki – najlepsza inicjatywa”. Zgłoszony projekt o nazwie Warsztaty z ekologią w tle został najwyżej oceniony przez członków komisji konkursowej.

 

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego postanowił włączyć się w promocję idei funduszu sołeckiego i przyłączając się do inicjatywy ogólnopolskiej zorganizował po raz drugi edycję wojewódzką konkursu pod nazwą „Fundusz sołecki – najlepsza inicjatywa”. Laureatem etapu wojewódzkiego konkursu zostało Sołectwo Sadłóg z gminy Topólka. Drugie miejsce otrzymuje Sołectwo Zamek Bierzgłowski w gminie Łubianka, trzecie miejsce uzyskuje Sołectwo Mleczkowo w gminie Dąbrowa Biskupia. Laureaci otrzymają nagrody finansowe o łącznej wartości 12.000 zł.

 

Dzięki środkom z funduszu sołeckiego w sołectwie Sadłóg zorganizowano dla dzieci i młodzieży ekologiczne zajęcia wakacyjne w świetlicy wiejskiej podnoszące świadomość o otaczającym świecie i kształtujące postawy proekologiczne. Projekt idealnie wpisywał się w oczekiwania mieszkańców. W okresie wakacyjnym na terenach wiejskich brakuje zorganizowanych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży. Zajęcia zapewniały dzieciom nie tylko bezpieczeństwo, ale i dostarczyły wiedzy przyrodniczej. Dzieci miały okazję dowiedzieć się jak długo żyją pszczoły i jak powstaje miód, poznały tajniki jazdy konnej, przećwiczyły prawidłowy sposób zachowania gdy zaatakuje nas pies, nauczyły się prawidłowo segregować śmieci i przygotowały domek dla jeży. Projekt zintegrował mieszkańców lokalnej społeczności. Rodzice dzieci korzystających z wypoczynku letniego włączyli się w organizację i pomoc przy realizacji innych projektów sołectwa, co przyczyniło się do cementowania więzi międzypokoleniowych w ich miejscowości.

 

Gratulujemy wszystkim laureatom, Sołectwu Sadłóg życzymy szczęścia w konkursie ogólnopolskim! Czekamy na nowe pomysły i realizację kolejnych interesujących projektów! Przypominamy, że wkrótce będzie można złożyć wniosek do kolejnej, trzeciej edycji konkursu.