Rolnictwo

Logotyp konkursu

Konkurs dla kół Gospodyń Wiejskich o Nagrodę Małżonki Prezydenta RP

Ruszył nabór do II edycji Konkursu dla Kół Gospodyń Wiejskich o Nagrodę Małżonki Prezydenta RP. Zgłoszenia do Konkursu przyjmowane będą w terminie do 28 lutego 2022 r.

 

Nadrzędnym celem Konkursu jest ukazanie wielopłaszczyznowej działalności Kół Gospodyń Wiejskich w obszarach: społecznym, kulturalnym oraz edukacyjnym.

Konkurs ma także na celu prezentację i promocję aktywności KGW w zakresie:

– działań prospołecznych, które spajają i aktywizują lokalne społeczności oraz wpływają na rozwój przedsiębiorczości kobiet,

– kultywowania, popularyzowania i utrwalania najbardziej wartościowych kulturowych tradycji regionalnych, m.in. folkloru, tradycji kulinarnych oraz działalności rękodzielniczej,

– przekazywania zainteresowania twórczością ludową kolejnym pokoleniom oraz wychowania młodzieży w duchu poszanowania tradycyjnych wartości.

 

Uczestnikami Konkursu mogą zostać Koła Gospodyń Wiejskich:

– wpisane do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich, o których mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich (Dz.U. 2018 r. poz. 2212, z późn. zm.),

– koła działające na podstawie ustawy z dnia 8 października 1982 r. o społeczno–zawodowych organizacjach rolników (Dz. U. z 2019 r. poz. 491),

– stowarzyszenia skupiające kobiety z terenów wiejskich, których celem statutowym działania jest w szczególności rozwój kultury ludowej, w tym kultury lokalnej i regionalnej, promocja i pielęgnowanie lokalnych tradycji kulinarnych, a także działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

 

Wydarzenie ma charakter dwuetapowy: etap wojewódzki w formule on-line oraz etap ogólnopolski jako wydarzenie w formule stacjonarnej. Ogłoszenie zwycięzców oraz wręczenie nagród nastąpi podczas Dożynek Prezydenckich.

 

Informacja o konkursie znajduje się również na stronie internetowej Kancelarii Prezydenta RP:

https://www.prezydent.pl/pierwsza-dama/konkurskgw/

 

Do pobrania:

Regulamin konkursu (pdf)

Karta zgłoszeniowa (pdf)

 

8 kwietnia br. Komisja Konkursowa pod przewodnictwem dr Barbary Fedyszak – Radziejowskiej, Doradcy Prezydenta RP, podjęła decyzję o przyznaniu I miejsca  – w ramach województwa kujawsko-pomorskiego – Kołu Gospodyń Wiejskich w Czemlewie.

 

Zwycięskie Koło będzie reprezentowało województwo podczas finału w dniu 25 czerwca br. w siedzibie Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca „Mazowsze” im. Tadeusza Sygietyńskiego
w Otrębusach.