Rolnictwo

Konferencja „Innowacyjne produkty i technologie dla współczesnego rolnictwa, przetwórstwa rolno-spożywczego oraz zdrowia człowieka” – czwartek 24 maja 2018 w Ciechocinku, fot. Departament Rolnictwa i Geodezji
Konferencja „Innowacyjne produkty i technologie dla współczesnego rolnictwa, przetwórstwa rolno-spożywczego oraz zdrowia człowieka” – czwartek 24 maja 2018 w Ciechocinku, fot. Departament Rolnictwa i Geodezji

„Innowacyjne produkty i technologie dla współczesnego rolnictwa, przetwórstwa rolno-spożywczego oraz zdrowia człowieka” – to temat konferencji, która odbyła się w czwartek 24 maja 2018 w Ciechocinku.

Konferencja  zorganizowana przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego miała za zadanie przekazanie uczestnikom wiedzy dotyczącej probiotyków i ich zastosowania zarówno w rolnictwie jak i w przetwórstwie rolno-spożywczym oraz w medycynie. Celem konferencji było upowszechnianie idei biologizacji poprzez stosowanie mikroorganizmów we wszystkich dziedzinach gospodarki oraz popularyzowanie tej metody, jako metody uprawy i hodowli, wytwarzania i przetwarzania, ochrony i poprawy kondycji środowiska. Podczas wygłaszanych prelekcji zwracano uwagę jak ważne jest wykorzystywanie nowych technologii ograniczającej stosowanie chemii, zastępując je mikroorganizmami. Uczestnikom konferencji przedstawiono także efekty stosowania biotechnologii przez praktyków, przedsiębiorców i rolników, którzy z powodzeniem stosują pożyteczne mikroorganizmy. Na zakończenie zaprezentowano szeroką gamą produktów opartych na technologii efektywnych mikroorganizmów, które znajdują zastosowanie w wielu dziedzinach życia.

 

Wzrost innowacyjności województwa, mającej bezpośredni wpływ na konkurencyjność gospodarki oraz rozwój społeczny jest jednym z celów strategicznych zapisanych w Strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2020. Innowacje rozumiane są jako wdrożenie nowego lub znacząco udoskonalonego produktu procesu, nowej metody marketingowej lub nowej metody organizacyjnej w praktyce gospodarczej, organizacji miejsca pracy lub stosunkach z otoczeniem. Innowacyjność jest pojęciem szerokim i dotyczy wielu dziedzin życia społeczeństwa, w tym szczególnie trzech sfer – nauki, gospodarki, edukacji. Zapewnienie wzrostu innowacyjności w województwie kujawsko-pomorskim zamierza się osiągnąć poprzez różne rodzaje interwencji: poprzez badania naukowe, poprawę zdolności naukowo-badawczych szkół wyższych oraz niezależnych instytucji badawczo-rozwojowych, jak również zwiększenia transferu nowoczesnych rozwiązań do przedsiębiorstw i instytucji poprzez zbudowanie systemu współpracy między sferą naukowo-badawczą, przedsiębiorstwami i administracją, warunkującego lepsze wykorzystanie infrastruktury naukowo-badawczej na rzecz gospodarki. Innowacyjność zamierza się osiągnąć również poprzez stymulację świata nauki do podejmowania wyzwań, narzucania sobie dalekosiężnych celów oraz kreowania nowatorskich dziedzin.

 

Konferencja skierowana była do organizacji rządowych i pozarządowych, szkół średnich, zawodowych oraz wyższych, producentów i przetwórców żywności lokalnej, tradycyjnej, regionalnej, restauratorów, w tym członków sieci Dziedzictwo Kulinarne Kujawy i Pomorze, rolników i przetwórców żywności ekologicznej. Konferencja współfinansowana była z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach projektu NICHE (Program Interreg Europa). Popularyzacja stosowania biolologicznych czynników w uprawach to jeden z priorytetowych kierunków rozwoju rolnictwa w regionie. Kujawsko-Pomorskie stawia na wdrażanie innowacyjnych, ekologicznych rozwiązań,

 

Konferencja „Innowacyjne produkty i technologie dla współczesnego rolnictwa, przetwórstwa rolno-spożywczego oraz zdrowia człowieka” – czwartek 24 maja 2018 w Ciechocinku, fot. Departament Rolnictwa i GeodezjiKonferencja „Innowacyjne produkty i technologie dla współczesnego rolnictwa, przetwórstwa rolno-spożywczego oraz zdrowia człowieka” – czwartek 24 maja 2018 w Ciechocinku, fot. Departament Rolnictwa i GeodezjiKonferencja „Innowacyjne produkty i technologie dla współczesnego rolnictwa, przetwórstwa rolno-spożywczego oraz zdrowia człowieka” – czwartek 24 maja 2018 w Ciechocinku, fot. Departament Rolnictwa i Geodezji