Rolnictwo

Informacja o wynikach konkursu na dotację dla gmin z przeznaczeniem dla spółek wodnych

Uchwałą nr LVII/778/23 z dnia 29 maja 2023 r. Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego dokonał rozstrzygnięcia w przedmiocie pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla gmin z przeznaczeniem dla spółek wodnych na dofinansowanie zadań związanych z bieżącym utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych w 2023 roku

 

Gminy mogą realizować zadanie od dnia 29 maja 2023 r.