Rolnictwo

Informacja o przyznanych dotacjach

Uchwałą Nr XXXIV/502/21 z dnia 28 czerwca 2021 r. Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego dokonał rozstrzygnięcia w przedmiocie pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla gmin z przeznaczeniem dla spółek wodnych na dofinansowanie zadań związanych z bieżącym utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych w 2021 roku

 

Gminy mogą realizować zadanie od dnia 28 czerwca 2021 r.

 

Załącznik: Wykaz przyznanych dotacji dla gmin z przeznaczeniem dla spółek wodnych na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych w 2021 roku