Rolnictwo

Droga w miejscowości Lubomin Rządowy, Gmina Boniewo, fot Łukasz Domski
Droga w miejscowości Lubomin Rządowy, Gmina Boniewo, fot Łukasz Domski

Dotacje na drogi dojazdowe do gruntów rolnych

W dniu 15 czerwca br. od godziny 12:30 w Sali Złotej Pałacu Dąmbskich przy ul. Żeglarskiej 8 w Toruniu planowane jest uroczyste podpisanie umów na dofinansowanie modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych z udziałem Marszałka Województwa Piotra Całbeckiego, Wicemarszałka Województwa Zbigniewa Sosnowskiego oraz Przewodniczącej Sejmiku Województwa Elżbiety Piniewskiej.

 

W bieżącym roku dofinansowane będą 44 inwestycje drogowe prowadzone przez samorządy gminne na drogach dojazdowych do gruntów rolnych o łącznej długości 30,3 kilometra i dofinansowaniu w wysokości 11,8 miliona złotych.

 

Środki przeznaczone na dofinansowanie samorządów gminnych na ww. cel pochodzą z należności i opłat rocznych z tytułu wyłączeń gruntów rolnych i leśnych z produkcji. Opłaty stanowiące rekompensatę za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej i przeznaczenia ich na cele nierolnicze, mają w ramach sprawiedliwości społecznej i zrównoważonego rozwoju, zrekompensować społeczeństwu bezpowrotną stratę dla środowiska wynikającą ze zmiany użytkowania tegoż terenu.

 

Dochody budżetu województwa uzyskane zgodnie z ustawą z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2409) przeznaczane są na szeroko rozumiane działania z zakresu ochrony i rekultywacji gruntów rolnych,
w tym na tak ważkie społecznie sprawy jak budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych. O środki te wnioskować mogą samorządy gminne z terenu województwa, zaś ich podziału dokonuje Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

 

Finansowane w ten sposób przedsięwzięcia modernizacyjne polegają na położeniu twardej lub utwardzonej nawierzchni w wybranej przez lokalne władze technologii, budowie zjazdów i odwodnieniu drogi. W latach 1999-2022 proces ten objął 2309 kilometrów dróg na obszarach wiejskich. Samorząd województwa wsparł te przedsięwzięcia kwotą ponad 123 milionów złotych.