Rolnictwo

Nowaczkowo gm. Sicienko
Nowaczkowo gm. Sicienko

Dotacje na drogi dojazdowe do gruntów rolnych

W dniu 18 lipca br. od godziny 9:00 w Sali Sesyjnej Urzędu Marszałkowskiego Województw Kujawsko-Pomorskiego  w Toruniu  planowane jest uroczyste podpisanie umów na dofinansowanie modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych z udziałem Wicemarszałka Województwa Zbigniewa Sosnowskiego.

 

W bieżącym roku dofinansowanych będzie 60 inwestycji drogowych prowadzonych przez samorządy gminne na drogach dojazdowych do gruntów rolnych o łącznej długości 41,6 kilometra i dofinansowaniu w wysokości 5,64 miliona złotych.

 

Środki przeznaczone na dofinansowanie samorządów gminnych na ww. cel pochodzą z należności i opłat rocznych z tytułu wyłączeń gruntów rolnych i leśnych z produkcji. Opłaty stanowiące rekompensatę za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej i przeznaczenia ich na cele nierolnicze, mają w ramach sprawiedliwości społecznej i zrównoważonego rozwoju, zrekompensować społeczeństwu bezpowrotną stratę dla środowiska wynikającą ze zmiany użytkowania tegoż terenu.

 

Dochody budżetu województwa uzyskane zgodnie z ustawą z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1326z późn. zm.) przeznaczane są na szeroko rozumiane działania z zakresu ochrony i rekultywacji gruntów rolnych, w tym na tak ważkie społecznie sprawy jak budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych. O środki te wnioskować mogą samorządy gminne z terenu województwa, zaś ich podziału dokonuje Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

 

Finansowane w ten sposób przedsięwzięcia modernizacyjne polegają na położeniu twardej lub utwardzonej nawierzchni w wybranej przez lokalne władze technologii, budowie zjazdów i odwodnieniu drogi. W latach 1999-2021 proces ten objął 2273 kilometrów dróg na obszarach wiejskich. Samorząd województwa wsparł te przedsięwzięcia kwotą ponad 115 milionów złotych.

 

Chrostkowo Nowe gm. ChrostkowoKurowo gm. BaruchowoNowaczkowo gm. SicienkoWietrzychowice gm. Izbica kuj.