Rolnictwo

Droga m. Grubno gm. Stolno, fot. Łukasz Domski
Droga m. Grubno gm. Stolno, fot. Łukasz Domski

Dotacje na drogi dojazdowe do gruntów rolnych

W dniu 7 lipca br. o godzinie 9:00 w amfiteatrze Muzeum Etnograficznego im. M. Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu  planowane jest uroczyste podpisanie umów na dofinansowanie modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych z udziałem Panów Marszałka Piotra Całbeckiego oraz Wicemarszałka Zbigniewa Sosnowskiego.

 

W bieżącym roku dofinansowane będą 64 inwestycje drogowe prowadzone przez samorządy gminne na drogach dojazdowych do gruntów rolnych, łączna długość modernizowanych dróg to 42,3 kilometra, zaś łączna kwota dofinansowania do tych inwestycji wynosi 5,96 miliona złotych.

 

Środki przeznaczone na dofinansowanie samorządów gminnych na ww. cel pochodzą z należności i opłat rocznych z tytułu wyłączeń gruntów rolnych i leśnych z produkcji. Opłaty te stanowią rekompensatę za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej i przeznaczenia ich na cele nierolnicze, mają one w ramach sprawiedliwości społecznej i zrównoważonego rozwoju, zrekompensować społeczeństwu bezpowrotną stratę dla środowiska wynikającą ze zmiany użytkowania tegoż terenu. Dochody budżetu województwa uzyskane w ten sposób są zgodnie z ustawą z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1161 z późn. zm.) przeznaczane są na szeroko rozumiane działania z zakresu ochrony i rekultywacji gruntów rolnych, w tym na tak ważkie społecznie sprawy jak budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych.
O środki te wnioskować mogą samorządy gminne z terenu województwa, zaś podziału tych środków dokonuje Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

 

Finansowane w ten sposób przedsięwzięcia modernizacyjne polegają na położeniu twardej lub utwardzonej nawierzchni w wybranej przez lokalne władze technologii, budowie zjazdów i odwodnieniu drogi. W latach 1999-2019 proces ten objął 2183 kilometry dróg na obszarach wiejskich. Samorząd województwa wsparł te przedsięwzięcia kwotą ponad  102,5 miliona złotych.

 

Droga m. Grubno gm. Stolno, fot. Łukasz DomskiDroga m. Kiepin gm. Tuchola, fot. Łukasz DomskiDroga m. Przysiek gm. Dobre, fot. Łukasz Domski