Rolnictwo

Budowa zbiornika wodnego, Gmina Rogowo, Miejscowość Huta: inwestor – Aneta i Rafał Więcławscy
Budowa zbiornika wodnego, Gmina Rogowo, Miejscowość Huta: inwestor – Aneta i Rafał Więcławscy

Dotacje na budowę i renowację zbiorników służących małej retencji wodnej.

W dniu 1 sierpnia 2023 roku o godzinie 10:00 w Urzędzie Gminy w Rogowie (powiat rypiński) planowane jest uroczyste podpisanie umów na dofinansowanie budowy bądź renowacji zbiorników wodnych służących małej retencji z udziałem Panów Wicemarszałka Zbigniewa Sosnowskiego oraz Dyrektora Departamentu Rolnictwa i Geodezji Wiesława Czarneckiego.

 

W bieżącym roku planowane jest wsparcie budowy 13 zbiorników małej retencji o łącznej powierzchni 3,7455 ha w kwocie dofinansowania 280 907,50 zł – dwanaście planowanych
do realizacji u osób prywatnych, jeden planowany przez Gminę Bądkowo.

 

Środki przeznaczone na dofinansowanie samorządów gminnych oraz prywatnych inwestorów na ww. cel pochodzą z należności i opłat rocznych z tytułu wyłączeń gruntów rolnych i leśnych z produkcji. Opłaty te stanowią rekompensatę za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej i przeznaczenia ich na cele nierolnicze.

 

Dochody budżetu województwa uzyskane zgodnie z ustawą z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2409 z późn.zm.), przeznaczane są na szeroko rozumiane działania z zakresu ochrony i rekultywacji gruntów rolnych, w tym na tak ważkie społecznie sprawy jak budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz budowa i renowacja zbiorników wodnych służących małej retencji.

 

O środki te wnioskować mogą jednostki samorządu terytorialnego oraz rolnicy z terenu województwa, zaś ich podziału dokonuje Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

Tegoroczni beneficjenci

 

Budowa zbiornika wodnego, Gmina Rogowo, Miejscowość Huta: inwestor – Aneta i Rafał WięcławscyBudowa zbiornika wodnego, Gmina Rogowo, Miejscowość Rogowo: inwestor – Lidia i Dariusz Becmer