Rolnictwo

AgroWelconomy, 30.05.2022 wykonała Maria Walerowska – zastępca Redaktora Naczelnego Top Agrar Polska
AgroWelconomy, 30.05.2022 wykonała Maria Walerowska – zastępca Redaktora Naczelnego Top Agrar Polska

AGROWelconomy

Rolnicy, przedstawiciele organizacji społeczno-zawodowych rolników, instytucji rządowych, samorządowych, eksperci, przedsiębiorcy i naukowcy spotkali się w Toruniu w ramach dwudniowego (30-31 maja) AGROWelconomy Forum in Toruń, w Centrum Kulturalno-Kongresowym Jordanki.

 

Senator RP Ryszard Bober był inicjatorem i gospodarzem poniedziałkowego (30 maja) panelu dyskusyjnego, podczas którego dyskutowano o bezpieczeństwie żywnościowym Polski i Europy, rozwoju sektora energetycznego opartego na źródłach odnawialnych oraz wpływie Zielonego Ładu i biologizacji rolnictwa na zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego.

 

Drugiego dnia AGROWelconomy (31 maja) z inicjatywny Wiceprzewodniczącej Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego pani Agnieszki Kłopotek – przeprowadzono cykl debat, które skupiły się między innymi na roli kobiet w rozwoju obszarów wiejskich. Panel „Kobieta w centrum” skierowany do szerokiego grona osób z terenów naszego województwa poruszał ważne kwestie mówiące o roli kobiet w samorządzie, liderkach na wsi, wykluczeniu społecznym kobiet na wsi, a także tematy dotyczące zdrowia i wykonywania badań profilaktycznych, pielęgnacji urody i wpływu żywności organicznej na zdrowie. Konferencja dotyczyła szerokiego zakresu zagadnień związanych z funkcjonowaniem kobiet w życiu społecznym, zawodowym i lokalnym. Była również okazją do zaprezentowania doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie aktywności kół gospodyń wiejskich, a w szczególności prezentacji specjałów kuchni lokalnej w oparciu o tradycje kulinarne właściwe dla regionu, co stanowi doskonałe narzędzie do promocji możliwości rozwojowych Województwa.

 

AgroWelconomy, 30.05.2022 wykonała Maria Walerowska – zastępca Redaktora Naczelnego Top Agrar PolskaAgroWelconomy, 31.05.2022 wykonał Rafał Chruścicki – naczelnik Wydziału Rolnictwa i Rozwoju Wsi