Przejdź do treści
Wersja graficzna
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Instrukcja
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
CTRL + F - Wyszukiwarka
ALT + (← / →) – poprzednia / następna (odwiedzona) strona
ESC - Anulowanie podpowiedzi
Facebook Twitter Youtube Instagram Issuu Flickr

 

Koronawirus  

Żywność wysokiej jakości z Kujaw i Pomorza na targach w Berlinie

Międzynarodowe Targi Rolno-Spożywcze Grune Woche, styczeń 2019. wykonał Andrzej Żeglarski
Międzynarodowe Targi Rolno-Spożywcze Grune Woche, styczeń 2019. wykonał Andrzej Żeglarski

Tradycyjnie, już po raz 27. nasz region weźmie udział w Międzynarodowych Targach Rolno-Spożywczych Grüne Woche (Zielony Tydzień) w Berlinie. Te największe światowe targi żywności, rolnictwa i ogrodnictwa, o bardzo długich tradycjach, w bieżącym roku odbędą się w dniach 17-26 stycznia 2020 roku. O randze imprezy może świadczyć liczba wystawców jak i fakt, że zainteresowanie targami z roku na rok rośnie, gdyż odwiedza je ok. 400 000 osób. Corocznie na 115 000 m² wystawia się ponad 1500 wystawców. Ta ważna impreza targowa jest miejscem spotkań producentów żywności z całego świata, którzy prezentują produkty żywnościowe wysokiej jakości, promując swoje marki i testując gusta konsumentów. Równolegle do wystaw, degustacji i pokazów kulinarnych, odbywają się liczne seminaria i konferencje o tematyce rolniczej, ekonomicznej oraz poświęcone powiązaniom producentów surowców i przetwórców.

 

Stoisko Województwa Kujawsko-Pomorskiego (hala 11.2, stoisko nr 102) na powierzchni 96 metrów kwadratowych będzie obejmować ekspozycję i promocję produktów tradycyjnych, żywności wysokiej jakości, m.in.: wyroby wędliniarskie, gęsinę, wyroby mleczarskie.  Lista przedsiębiorstw, które wezmą udział w Międzynarodowych Targach Rolno-Spożywczych Grüne Woche 2020 w Berlinie:

 

  • P.U.H. Kwiecińscy Spółka Jawna,
  • Fundacja Hodowców Polskiej Białej Gęsi,
  • Grudziądzka Spółdzielnia Mleczarska,
  • Zajazd przy Kominku Katarzyna Raniszewska,
  • Masarnia Władysławowo Spółka Jawna Roman Zawistowski, Barbara Zawistowska, Andrzej Zawistowski,
  • Tradycyjne Jadło Mirosława Wilk,
  • Klinika Uzdrowiskowa „Pod Tężniami” im. Jana Pawła II.

 

Na stoisku Województwa, na ekranie telewizyjnym będą prezentowane filmy i slajdy promujące walory turystyczne i przyrodnicze regionu Kujaw i Pomorza oraz produkty tradycyjne i regionalne. Goście targowi będą otrzymywać materiały informacyjne i promocyjne pochodzące z całego regionu Kujaw i Pomorza na temat warunków inwestycyjnych i gospodarczych oraz atrakcji kulinarnych i turystycznych.


Międzynarodowe Targi Rolno-Spożywcze Grüne Woche organizowane są w ramach projektu nr RPKP.01.05.02-04-003/18, pn. „Wsparcie umiędzynarodowienia kujawsko-pomorskich MŚP oraz promocja potencjału gospodarczego regionu” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działanie 1.5 Opracowanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla MŚP, Poddziałanie 1.5.2 Promocja gospodarcza regionu.

 

Czytaj więcej

© Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Toruń 2014. Wszystkie prawa zastrzeżone